Dexia-bonus van vestzak naar broekzak
Jean-Luc Dehaene (links), naast ceo Pierre Mariani van Dexia (r.) 'photo news Foto: © Didier Lebrun
Door een vestzak/broekzak-operatie verdiende Dexia-baas Pierre Mariani vorig jaar exact evenveel als in 2009. De overige directieleden krijgen op die manier in 2010 zelfs 75.000 euro meer.

Wie het jaarverslag van Dexia oppervlakkig leest, krijgt de indruk dat de Frans-Belgische bankzijn bonusbeleid heeft aangepast aan de felle kritiek op het bonusbeleid van banken die staatsteun hebben ontvangen. Een apart kadertje geeft immers aan dat de bonus van Dexia-topman Pierre Mariani is gezakt van 800.000 euro naar 600.000 euro.

Even verderop blijkt echter dat de raad van bestuur van Dexia dat bedrag gewoon heeft omgezet in vast loon. Bovenop de 1 miljoen euro die Pierre Mariani vorig jaar al kreeg, krijgt hij nu immers voor het eerst een zogenaamde functiepremie van 200.000 euro. Deze vaste functiepremie is onafhankelijk van de prestaties en wordt driemaandelijks uitgekeerd. Tel daarbij de 147.180 euro pensioenbijdragen. De CEO ontvangt daarmee exact evenveel als in 2009: net geen 2 miljoen euro.  

De beslissing om een deel van de hoge bonus om te zetten in vast loon wil de raad van bestuur van Dexia naar eigen zeggen ‘het potentieel aanzetten tot het nemen van overdreven risico’s tegengaan’. Dankzij deze kunstgreep krijgen de overige leden van het directiecomité zelfs een kleine loonsverhoging. Hun bonus wordt immers met 221.000 euro verlaagd, terwijl ze in ruil een vaste functiepremie krijgen van 296.000 euro. Ofwel een opslag van 75.000 euro.

In een persbericht benadrukt Dexia wel dat deze vaste functiepremie in de toekomst niet in aanmerking komt voor de berekening van de extra-legale pensioenbijdrage. De bonussen van de directieleden worden bovendien gespreid over 4 jaar, in plaats van over drie jaar. Waardoor alles inbegrepen het bezoldingingspakket van de top van Dexia ‘niet verhoogd’ wordt.

Om zich te wapenen tegen mogelijke kritiek, benadrukt Dexia ook dat de raad van bestuur de bezoldigingen twee weken geleden vastgelegd hebben, vóór de oproep van gouverneur Luc Coene van de Nationale Bank om geen bonussen uit te betalen zolang de staatssteun niet is terugbetaald. De bank schrijft in een persbericht dat dit 'volledig in overeenstemming' is 'met de Europese, Belgische en Franse wettelijke en reglementaire bepalingen'. De beslissingen van de raad van bestuur van de groep waren unaniem.

De bank wijst erop dat voor het crisisjaar 2008 geen enkele variabele bezoldiging werd uitgekeerd aan de 50 directieleden in de hele Dexia-groep, en dat vanaf 2009 de variabele vergoeding afhankelijk werd van de beursprestatie en enkele andere criteria. Net als de voorbije twee jaar worden nu ook geen aandelen of opties uitgedeeld, klinkt het.

De vergoeding van Dexia-voorzitter Jean-Luc Dehaene bleef vorig jaar ongewijzigd op 88.000 euro.