Portugese premier dient ontslag in
Premier Jose Socrates Foto: AFP
In Portugal heeft eerste minister José Socrates woensdagavond zijn ontslag ingediend. Het ontslag van de Portugese premier volgt twee uur nadat het Portugees parlement het besparingsplan van de socialistische minderheidsregering van premier José Socrates verworpen op de vooravond van een cruciale Europese Top over de stabilisatie van de Eurozone.

De vijf oppositiepartijen, van rechts tot extreemlinks, stemden unaniem vijf moties tegen het vierde besparingsplan in minder dan een jaar. Bedoeling was een vermindering van de overheidsuitgaven te ‘garanderen’ en beroep doen op buitenlandse noodhulp te vermijden. Portugal kampt met hoge schulden. 

Premier José Socrates verliet het parlement zonder een woord te zeggen na de opening van het debat over de besparingsmaatregelen.

Na vijf uur van debat haalde regeringswoordvoerder Pedro Silva Pereira uit naar de ‘onverantwoordelijkheid’ van een ‘negatieve coalitie’ om een essentieel element van het regeringsbeleid te verwerpen wetend dat het de steun en het vertrouwen heeft gekregen van de Europese instellingen en van de Europese partners van Portugal.

Sinds de parlementsverkiezingen van 2009 leidt Socrates een minderheidsregering, steunend op 97 socialisten op in totaal 230 verkozenen. Dinsdag beloofde hij op te stappen indien zijn programma zou worden afgekeurd. Hij komt zijn belofte dus na.

Zwakken

Volgens de oppositie gaat het laatste bezuinigingsvoorstel van de regering veel te ver, omdat de zwakkeren in de samenleving hard getroffen worden, in het bijzonder gepensioneerden die meer belasting zouden moeten gaan betalen. Ook zou er meer bezuinigd gaan worden op de sociale zekerheid en zouden de prijzen voor het openbaar vervoer worden verhoogd.

De val van de Portugese regering kan pogingen van Europese regeringsleiders de onrust bij investeerders weg te nemen teniet doen. Hierdoor kan de onrust op de financiële markten weer toenemen, wat er toe kan leiden dat Portugal alsnog een beroep moet doen op een noodlening.

Veel analisten verwachten dat er in mei of juni nieuwe verkiezingen zullen komen.

De toestand voor Portugal ziet er allesbehalve rooskleurig. Volgens de meest recente cijfers stevent Portugal op een recessie af. Voor dit jaar wordt voorspeld dat de economie met 0,9 procent zal krimpen. Volgens de vooruitzichten zal de staatsschuld dit jaar toenemen tot 87,9 procent van het bbp.