Bij Dera Food Technology in Bornem hebben directie en vakbonden een sociaal akkoord bereikt over de herstructurering, waarbij 58 arbeiders en bedienden hun baan verliezen. Dat zegt Kris Croonenborghs van het ABVV woensdagavond. Het akkoord werd goedgekeurd door 92 procent van het personeel.

Het sociaal akkoord bij het voedingsbedrijf omvat brugpensioen vanaf 55 jaar en zelfs vanaf 52 jaar voor wie 5 jaar in dienst is van de onderneming. De andere medewerkers die hun job verliezen, kunnen terugvallen op de formule-Claeys voor zowel arbeiders als bedienden.
Daarnaast is er een brutopremie van 5.000 euro, aangevuld met 500 euro per anciënniteitsjaar voor de bedienden. Het sociaal akkoord omvat ook outplacement. De teksten worden normaal later deze week gefinaliseerd en ondertekend.

Dera Food Technology, dat in april 2009 werd overgenomen door het Ierse Kerry Ingredients & Flavours, maakt onder meer ingrediënten van voorbereide maaltijden. Het voedingsbedrijf kondigde in december een herstructurering aan. De onderneming zet de productie stop. Het magazijn blijft wel behouden. Daardoor verdwijnen 58 van de zowat 136 banen.

Het gaat om 39 arbeiders en 19 bedienden die gefaseerd vertrekken tot de productie eind juni wordt stopgezet. De overblijvende personeelsleden zullen allen onder een bediendenstatuut werken. Voor hen is er bovendien werkzekerheid tot 31 maart 2015. Als ze voor die tijd toch ontslagen worden om econmische redenen, kunnen ook zij terugvallen op het sociaal akkoord dat nu wordt afgesloten.