Meer dan drieduizend studenten zongen woensdagavond de longen uit hun lijf tijdens de vierde editie van de Leuvense Beiaardcantus. Ze hebben het officiële wereldrecord gebroken van de luidste schreeuw door een massa in de buitenlucht. Om 22 uur eindigde de massacantus en werd er verder gefeest in de fuifzaal Lido.

De cantus op het Ladeuzeplein ging om 18 uur van start en is een initiatief van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO). Alle bekende cantusliedjes, zoals het Io Vivat, passeerden de revue, onder begeleiding van de beiaard en de studentenfanfare.

129,9 decibel

De gezamenlijke kreet van de 3.200 deelnemers aan deze cantus was volgens de geluidsmeters goed voor 129,9 decibel. Het vorige record stond op naam van Finse scouts die in 2005 liefst 127,2 decibel haalden. 

'Deze wereldrecordpoging is aangevraagd bij het Guiness Book of Records en het resultaat wordt bezorgd. We hadden weliswaar geen deurwaarder uitgenodigd om het resultaat vast te stellen, maar zullen bij de aanvraag tot erkenning van het record beroep doen op getuigen. Zo was de Leuvense rector Mark Waer aanwezig. Bij de tweede poging sneuvelde het record effectief', aldus Jeroen Dewachter, kringencoördinator van de Leuvense studentenraad LOKO.

Grootste cantus


LOKO organiseerde elf jaar geleden in samenwerking met de studentenkringen en -clubs een eerste Beiaardcantus. Ondanks het stijgende succes wordt het initiatief nu voor het eerst na drie jaar weer georganiseerd.

Alle beschikbare plaatsen waren in een minimum van tijd uitverkocht. Dat er zoveel studenten opdaagden, betekent volgens Dewachter dat ook het record van de grootste cantus ooit verbeterd werd. In tegenstelling tot de luidste schreeuw ooit is dit slechts een 'onofficieel record'.