Uitstoot broeikasgassen blijft dalen dankzij crisis
ArcelorMittal in Gent. De Gentse Kanaalzone is een van de hotspots van luchtvervuiling in Vlaanderen. Michiel Hendryckx
Foto: © MH Michiel Hendryckx
De uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen is in 2009 verder gedaald. De verdere daling is vooral het gevolg van de verminderde uistoot door de industrie en het transport, twee crisisgevoelige sectoren. De uitstoot door verwarmde gebouwen, elektriciteitsproducenten en door de landbouw nam in 2009 lichtjes toe.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) maakte woensdag de recentste uitstootcijfers bekend. Het goede nieuws is dat Vlaanderen in vergelijking met 1990 al 7,7% minder CO2 en andere voor het klimaat schadelijke gassen uitstoot. Dat is beter dan wat het Kyotoprotocol voorschrijft. Dat protocol zegt dat Vlaanderen tegen 2012 de uitstoot 5,2% onder het niveau van 1990 moet doen zakken.

Op korte termijn bekeken lijkt het dat de daling in 2009 vooral het gevolg is van de economische crisis. Tegenover 2008 laten enkel de sectoren "industrie" en "transport" een daling optekenen.

'Positieve trend'

Over een langere termijn daalde de uitstoot het sterkst bij die sectoren die deelnemen aan de handel in uitstootrechten. De uitstoot door gebouwen en door het transport zijn zelfs nog toegenomen, al is voor die laatste sector in 2009 een bescheiden daling ingezet.

Over de globale cijfers spreekt minister Schauvliege van een "positieve trend". De minister erkent dat er nog heel wat extra inspanningen nodig zijn om de internationale afspraken rond het terugdringen van broeikasgassen te halen. De Europese landen willen de uitstoot tegen 2020 met 20% doen dalen (30% als daarover een nieuw wereldwijd klimaatakkoord komt. Een nieuw Vlaams klimaatbeleidplan 2013-2020 moet Vlaanderen op die ambitieuze doelstellingen voorbereiden.