De economische groei in Groot-Brittannië zou dit jaar slechts 1,7 procent bedragen, tegen de 2,1 procent waarvan sprake in november vorig jaar.

De regering maakte dit bekend naar aanleiding van de bespreking van de begroting in het parlement. De Britse minister van Financiën George Osborne bevestigde dat hij blijft vasthouden aan het besparingsplan. Britse media verwachten wel dat hij een aantal maatregelen zal aankondigen die de bittere pil voor de middenklasse moeten vergulden.

Zo zouden de fiscale drempels worden verhoogd: hierdoor zouden tienduizenden gezinnen meer geld kunnen overhouden. Gezinnen die een eerste woning willen verwerven, zouden een beroep kunnen doen op goedkope leningen. Gehoopt wordt dat dit de bouwsector zal aanzwengelen. De regering zou ook de verhoogde accijnzen op brandstoffen bevriezen, berichtten de Financial Times en Daily Telegraph.

Om de economie aan te zwengelen wordt de vennootschapsbelasting vanaf april met 2 procent verlaagd. De volgende jaren komen er nog meer reducties. Groot-Brittannië zou hiermee de laagste vennootschapsbelasting hebben van alle G7-landen, verklaarde Osborne woensdag.

Daarentegen blijft het grootste deel van het besparingsplan, voor een recordbedrag van meer dan 20 miljard pond, overeind. De doelstelling van het plan is om het begrotingstekort dat vorig jaar op een recordhoogte van 10 procent van het bbp stond, terug te dringen tegen 2015.

Uit peilingen blijkt intussen dat de populariteit van de conservatieve regering-Cameron sterk is afgenomen. Zo’n 70 procent van de Britten meent dat de besparingen te drastisch zijn en tweederde vindt dat de regering geen voeling heeft met de problemen van de man in de straat.