Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois zijn er Vlaamse faciliteitengemeenten die interesse hebben om te fuseren met een andere gemeente. Maar Vlaanderen is volgens Bourgeois niet bevoegd om zo’n fusie te regelen. Dat heeft de N-VA-minister in de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams parlement gezegd.

De Vlaamse regering stimuleert de vrijwillige fusie van gemeenten. Vlaamse gemeenten die fuseren, krijgen zelfs een financiële bonus. Bedoeling van de vrijwillige fusies is om de efficiëntie en slagkracht van de gemeenten te bevorderen.

Het voorbeeld van Kruibeke en Beveren is intussen bekend, maar volgens minister Bourgeois zijn er ook andere gevallen "waar men zeer verregaand heeft gepraat". Maar het zou nog te vroeg zijn.

"Er zijn steden en gemeenten die zeggen dat ze er serieus werk van willen maken. Ze sluiten niet uit dat het zal gebeuren in een volgende periode (in 2012 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, red.)".

Volgens minister Bourgeois zijn er verschillende kleinere gemeenten die geïnteresseerd zijn in een fusie, maar die niet mogen omdat ze vallen onder de faciliteitenregeling. "Wij zijn daar niet voor bevoegd", aldus Bourgeois.

Het Lambermont-akkoord en de bijzondere wet van 2001 leggen namelijk vast dat de regio’s niet mogen morrelen aan de grenzen van de faciliteitengemeenten.

"Ik ken mensen uit faciliteitengemeenten die zeggen dat een fusie voor hen een oplossing kan bieden, maar we kunnen daar zelfs niet over praten. Dat moet vroeg of laat ooit federaal gedeblokkeerd worden", aldus Bourgeois.