Europese banken hebben 250 miljard nodig in slechtste scenario
Foto: ap
Indien Europa weer in een recessie terechtkomt, zouden de Europese banken tot 250 miljard euro extra kapitaal nodig hebben. Dat blijkt uit een simulatie door kredietanalist Standard & Poor’s (S&P).

Standard & Poor’s stelde een rapport op waarin het verslag doet van zijn eigen ‘stresstests’ voor de Europese banksector. In het rapport wordt een pessimistisch, maar niet onmogelijk scenario geschetst dat zich in drie fasen zou kunnen voltrekken tussen 2011 en 2015. Daarbij wordt uitgegaan van een forse stijging van de rentevoeten, een moeilijke toegang tot de kapitaalmarkt voor zwakkere euro-landen en een zware recessie in Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje.

S&P bekeek de gevolgen voor een staal van 99 financiële instellingen die samen zowat 70% van het Europese bancaire systeem uitmaken. Zij zouden ongeveer 161 miljard euro vers kapitaal nodig hebben, aldus het rapport. Een extrapolatie geeft dan een bedrag van 200 à 250 miljard voor de hele sector. Dat komt overeen met ongeveer 2 procent van het bbp van de landen waarin die banken actief zijn.

"Het totale effect op de kredietwaardigheid van West-Europese landen zou ernstig zijn”, aldus S&P. “Het zou leiden tot een aanzienlijk hogere staatsschuld in de hele regio.”

S&P voegt er wel aan toe dat het vooralsnog niet van zo’n pessimistisch scenario uitgaat.