Er wordt donderdag ernstige verkeershinder verwacht in en rond Brussel door vakbondsbetogingen. Verschillende wegen en tunnels worden afgesloten. Ook bij het openbaar vervoer verwacht de politie hinder.

De vakbonden voeren actie naar aanleiding van de Europese top die op 24 en 25 maart in de hoofdstad plaatsvindt. Er worden tussen 15.000 en 20.000 betogers verwacht. Betogers van de socialistische vakbond ABVV verzamelen rond 8 uur aan vier verschillende punten in Brussel:

station Brussel-Noord
station Brussel-Zuid
Meiserplein
rotonde Montgomery.

Van daaruit trekken ze naar de Wetstraat, waar ze tussen 10.30 en 14 uur samenkomen.

De christelijke vakbond ACV voert van 11 tot 14 uur actie aan het Atomium.

Verkeershinder

Vooral voor het verkeer dat uit het oosten van het land naar Brussel komt, bijvoorbeeld via de E40 vanuit Leuven, worden donderdag grote problemen verwacht. De Reyerstunnel wordt al om 6.30 uur afgesloten.

Het centrum, de kleine ring en de buurt rond de Europese wijk zullen zware hinder ondervinden. De perimeter rond het Schumanplein wordt vanaf 9 uur afgesloten, al kan dat volgens de politie ook al vandaag 7 uur het geval zijn. Ook de Van Praetbrug wordt vanaf 7 uur afgesloten. Op de kleine ring zullen sommige tunnels gesloten worden.

De Lijn

Het openbaar vervoer zal dan weer hinder ondervinden omdat een groot aantal betogers er gebruik zal van maken om naar Brussel te komen. Bij De Lijn komen er aantal omleidingen om de vertragingen tot een minimum te beperken. Daardoor zullen wel enkele haltes tijdelijk niet bediend kunnen worden. 'Lokale omleidingen zijn voorzien ter hoogte van het Noord- en Zuidstation, het Meiser- en Schumanplein en Kruidtuin. De hinder blijft waarschijnlijk beperkt tot de voormiddag', zo luidt het.

Reizigers kunnen donderdag vanaf 7 uur informatie vinden over de gevolgen van de vakbondsacties op de website van De Lijn en op het infonummer 070/220200.