In Antwerpen zijn woensdag twee basisscholen op drie gesloten als gevolg van de geplande staking in het stedelijk onderwijs. Er werd opvang voorzien voor de leerlingen van alle getroffen scholen. De staking heeft zich vooralsnog niet uitgebreid naar het secundair onderwijs, meldt het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs van Antwerpen.

Na een rondvraag onder de basisscholen eerder deze week werd een overzicht gemaakt van scholen waar opvang kon worden voorzien.

Alle ouders kregen een brief in de bus met enkele telefoonnummers waar ze meer informatie konden krijgen indien de school van hun kind woensdag gesloten zou blijven. Woensdagochtend kwam een twintigtal telefoontjes binnen bij het AG Stedelijk Onderwijs.

Hoeveel leerkrachten precies de vraag tot staking hebben opgevolgd, is nog niet bekend. Het zou in ieder geval gaan om enkele honderden. De staking beperkt zich vooralsnog tot het basisonderwijs. In het secundair onderwijs zijn alle scholen open en wordt er in de meeste gevallen gewoon lesgegeven.

De staking wordt gedragen door de socialistische onderwijsvakbond ACOD. Volgens de bond moeten de leerkrachten te veel extra inspanningen leveren buiten de lesuren, waardoor de werkdruk te groot is. Dat leidt dan weer tot ziektes en onderbezetting.