Een groep krakers heeft dit weekend de steun gekregen van Brugs burgemeester Patrick Moenaert (CD&V). Een groep voormalige bezetters van het Lappersfortbos drong zaterdag een leegstand pand binnen langs de Spinolarei in de historische binnenstad.

Ook burgemeester Moenaert klaagt de langdurige leegstand van het pand aan. Hij kwam met de krakers overeen dat ze zondag het pand zouden verlaten. De krakers hebben deze afspraak vlot nageleefd.

Het pand tussen de Spinolarei en de Hoornstraat deed een tijd dienst als schoolgebouw. Toen de onderwijsactiviteiten er werden gestaakt, leverde het stadsbestuur een vergunning af om er woongelegenheden in onder te brengen. Een hotel werd niet toegelaten. De bouwvergunning is intussen al lange tijd afgeleverd maar de werken vatten niet aan. Aanleiding zou het wachten zijn op restauratiesubsidies van de hogere overheden.

'Het stadsbestuur is evenzeer vragende partij voor een snelle start van de bouwwerken', staat in een officiële mededeling.