Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) zegt in een korte reactie dat ze in kennis gesteld is van het ontslag van Fernand Koekelberg als commissaris-generaal van de federale politie. Dat ontslag is volgens haar het beste voor alle partijen. Ook N-VA-Kamerlid Ben Weyts en de politievakbond NSVP hebben gereageerd.

'De commissaris-generaal heeft voor zichzelf beslist dat hij gezien wat gebeurd is niet meer kan functioneren', reageert minister Turtelboom zondagavond. Volgens haar is de beslissing de beste voor alle partijen.

Naar aanleiding van de reis van Fernand Koekelberg naar Qatar had de minister een onderzoek gevraagd aan het Comité P over de uitgaven die er bij die gelegenheid gedaan werden. Het Comité oordeelde echter dat er geen regels overtreden werden omdat er gewoonweg geen regels terzake waren. Daarop gaf Turtelboom Koekelberg de opdracht nieuwe regels uit te werken.

Zaterdag raakte bekend dat het Comité P een nieuw onderzoek start naar de Qatar-reis van de politiebaas. En zondag raakte bekend dat minister Turtelboom de Algemene Inspectie van de politie gevraagd had de boekhouding van de federale politie grondig door te lichten.

Ben Weyts (N-VA): 'Enig mogelijk beslissing'

Voor N-VA-Kamerlid Ben Weyts nam Fernand Koekelberg met zijn ontslag 'de enige mogelijke beslissing en de enige juiste beslissing in het belang van de federale politie'. Hij begrijpt dat 'zulke zware persoonlijke keuze enige bedenktijd vergde en respecteer ze dan ook'.

Weyts heeft wel kritiek op het optreden van de regering en minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom in deze zaak: 'Ik hoop enkel dat de regering in de toekomst doortastender en eendrachtiger zal optreden in zulke zaken. Bij het begin van deze zaak reageerde minister Turtelboom nog met schouderophalen. Pas na mijn onthullingen over de kostprijs van de reizen en vervolgens over de omzendbrief van de commissaris-generaal met regels voor dienstreizen van politieagenten, kwam er een afwijzende reactie.'
Maar ook dan gaf de regering volgens hem blijk van machteloosheid.

De N-VA'er eiste donderdag nog het ontslag van Fernand Koekelberg.

Stefaan De Clerck (CD&V): ‘Begrip voor beslissing’

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) heeft kennis genomen van de beslissing van Fernand Koekelberg. Hij drukt waardering uit voor zijn ‘onvoorwaardelijke inzet en wezenlijke bijdrage tot de politiehervorming en de werking van de geïntegreerde politie’.

De Justitieminister heeft er alle begrip voor dat de commissaris-generaal in deze moeilijke persoonlijke en professionele omstandigheden de eer aan zichzelf houdt in het belang van de politie.

De huidige directeur-generaal van de gerechtelijke politie, Paul Vanthielen, krijgt volgens De Clerck als waarnemend commissaris-generaal alle steun om de federale politie voorlopig te leiden.

Politievakbond NSVP: ‘Eervolle beslissing'

‘Koekelberg is gezwicht voor de kritiek’, zegt Philip Van Hamme van de politievakbond NSVP. ‘Hij heeft een eervolle beslissing genomen. Het siert de man dat hij onder de druk toch zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. De perceptie naar de buitenwereld dat hij niet meer kon functioneren, heeft hij niet willen aanvechten. Na vier jaar was hij moegestreden.'

Volgens Hamme was er intern veel kritiek. 'Hij heeft besloten dat het zo niet verder kon. Dit is een persoonlijke beslissing van Koekelberg, niemand heeft hem gedwongen.'

Vrijdag stelde Van Hamme nog dat de heisa rond de luxereizen van de politiebaas naar Qatar 'overdreven' was en ingegeven door politieke motieven.

Open VLD: 'Goed dat hij eer aan zichzelf houdt'

Open VLD-voorzitter Alexander De Croo reageert  tevreden op de beslissing van Fernand Koekelberg om ontslag te nemen als commissaris-generaal van de federale politie. 'Het is een goede zaak dat hij de eer aan zichzelf heeft gehouden.'

Volgens De Croo was de positie van Koekelberg onhoudbaar geworden na de onthullingen van de voorbije weken. 'Het imago van de politie kwam daardoor in het gedrang', aldus de partijvoorzitter. De Croo hoopt dat dit imago nu snel weer hersteld kan worden.

LDD: 'Ontslag komt rijkelijk laat'

'Het ‘spontaan’ ontslag van de Commissaris-Generaal komt rijkelijk laat', zegt Jean-Marie Dedecker (LDD). 'Het was pas toen er een zoveelste bewijs werd geleverd van de normvervaging aan de top van de federale politie dat de regering blijkbaar overtuigd is geraakt van de totaal scheefgegroeide machtspositie aan die top. Niet allen wordt er met overheidsfondsen gegooid, ook bij benoemingen en promoties viert favoritisme hoogtij en worden procedures verkracht of naar de hand gezet, om de ‘juiste mensen’ op de juiste plaats te krijgen.'

Volgens LDD is er dus 'veel werk aan de winkel, zowel voor de minster van Binnenlandse zaken als van die van Justitie'. 'Voor ons is het essentieel dat de opvolging van Koekelberg worden toevertrouwd aan een chef die echt boven alle verdenking staat, en dat is niet zo evident meer ', klinkt het nog.
 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig