Werkgeversfederatie VBO betreurt dat de kamercommissie Handelsrecht een wettekst heeft aangenomen om quota op te leggen voor de vertegenwoordiging van vrouwen in de bedrijfstop. De organisatie spreekt van 'een signaal van wantrouwen ten aanzien van de ondernemingen'.

 Het VBO is het er mee eens dat vrouwen momenteel ondervertegenwoordigd zijn in de raden. Maar de organisatie is voorstanderen om, zoals de Belgische Corporate Governance Commissie voorstelt, over een periode van 7 jaar naar  een vertegenwoordiging van minstens 30 procent bestuurders van elk geslacht te evolueren.

'Waarom heeft men voor een strakke wettelijke omkadering gekozen en niet voor de pragmatische en realistische aanpak van de Belgische Corporate Governance Commissie? Dit getuigt van een gebrek aan vertrouwen ten aanzien van de ondernemingen', aldus Philippe Lambrecht, bestuurder - secretaris-generaal van het VBO.