Binnen de Kamercommissie Binnenlandse Zaken is een alternatieve meerderheid ontstaan om de regels voor gezinshereniging aan te passen. Dat zorgde voor een stevig debat.

N-VA, CD&V, Open VLD en MR hebben in de commissie gezamenlijk een amendement ingediend waarmee ze de voorwaarden verstrengen om voor gezinshereniging in aanmerking te komen. Belangrijk in de tekst is dat Belgen voortaan worden gelijkgeschakeld met derdelanders, zeg maar niet-EU-onderdanen. De meerderheid van de gezinsherenigingen wordt immers door Belgen aangevraagd.

Volgens het amendement zullen aanvragen tot gezinshereniging steeds moeten plaatsvinden in het land van herkomst. Wie een gezinslid wil laten overkomen, zal ook over een inkomen moeten beschikken dat 120 procent van het leefloon bedraagt. Inkomens uit aanvullende stelsels worden daarvoor niet meegeteld, een werkloosheidsvergoeding wel. Een ander criterium is dat iemand over behoorlijke huisvesting moet beschikken, zoals bepaald en geattesteerd door de gewestelijke overheden.

Kritiek

Het voorstel leverde een verhit debat op waarbij de Franstalige partijen die het voorstel niet steunen (PS, CDH en Ecolo) met scherp schoten.

Dat Belgen niet op gelijke voet worden behandeld als EU-burgers vindt Catherine Fonck (CDH) onaanvaardbaar. 'We worden strenger voor Belgen dan voor Europeanen. Voor een Pool wordt het gemakkelijker zijn Poolse echtgenote te laten overkomen dan voor een Belg die zijn Amerikaanse vrouw wil laten overkomen', zegt ze. Ecolo-commissielid Zoé Genot had soortgelijke kritiek.

Ook de PS zal nooit aanvaarden dat Belgen anders worden behandeld dan niet-Belgische Europeanen, zegt commissielid Rachid Madrane (PS). Hij had het voorts gemunt op MR-kamerlid Daniel Ducarme, die de wisselmeerderheid steunt. Hij zou 'de rechten van de Belgen hebben ingeruild voor de inburgering'. Ducarme moet er niet enkel voor de Franstaligen in de rand zijn, maar voor alle Franstaligen, sneerde hij.

Europees Hof

Voor het slagen van het voorstel is het wachten op een arrest van het Europees Hof voor Justitie. Dat spreekt zich op 8 maart uit over een case in Nederland, waar dezelfde regel over gelijkstelling met niet-EU-burgers werd ingevoerd.

Verschillende Vlaamse partijen dringen al een tijd aan op een verstrenging van de regels voor gezinshereniging. Binnen de vorige regering was er een akkoord bereikt om een en ander aan te scherpen, maar door de val van Leterme II passeerde die tekst nooit langs het parlement.