Open VLD wil ouders van probleemleerlingen verplichten om voldoende betrokkenheid bij de school aan de dag te leggen. Leven die ouders bepaalde afspraken met de school niet na, dan riskeren ze een boete.
Het resolutievoorstel van de Vlaamse parlementsleden Marino Keulen en Marleen Vanderpoorten kadert in een reeks voorstellen om het aantal leerlingen dat de school verlaat zonder diploma te doen dalen.
 
De ongekwalificeerde uitstroom in Vlaanderen blijft immers hoog: volgens het recentste cijfer, dat van 2007, gaat bijna 15% van de leerlingen weg van school weg zonder diploma op zak.
 
Omdat de betrokkenheid van ouders belangrijk is voor het succes van de schoolloopbaan, moeten ouders en school sinds dit schooljaar onderlinge afspraken, zoals het bijwonen van het oudercontact, vastleggen in een engagementsverklaring.
 
Die afspraken zijn voor bepaalde mensen te vrijblijvend, meent Open VLD. 'Het leeuwendeel van de ouders is voldoende geïnteresseerd, maar er is een kleine kern die toch te groot is om links te laten liggen', zegt Keulen.
 
Om die tot meer betrokkenheid aan te zetten, willen de liberalen een afdwingbaar engagement vragen. Wanneer school en CLB beslissen dat de leerling individuele begeleiding moet krijgen, zouden de ouders een nieuwe verklaring moeten ondertekenen. Als ze die nieuwe afspraken niet nakomen, riskeren ze een boete.
 
Open VLD denkt aan eenzelfde sanctioneringssyteem voor hardnekkige spijbelaars. Om kleine kinderen zo snel mogelijk naar school te sturen, willen de liberalen dat leerlingen verplicht twee jaar naar de kleuterklas moeten voor ze zich in de lagere school kunnen inschrijven. Nu is die verplichting vastgelegd op één jaar.