De Europese Commissie onderzoekt mogelijke illegale staatssteun voor Delcredere, de overheidsdienst die kredietverzekeringen verleent aan Belgische exporteurs.

De Commissie heeft het gemunt op de kapitaalinjectie van 150 miljoen euro die de openbare moedermaatschappij ONDD aan Delcredere heeft verleend bij de oprichting in 2004. Ze wil nagaan of ONDD gehandeld heeft "als een normale investeerder in een markteconomie en op marktvoorwaarden kapitaal heeft verstrekt".

Daarnaast wil de Commissie ook onderzoek voeren naar "de staatsgarantie voor de activiteiten van ONDD" en "de eventuele interne overdrachten van middelen naar activiteiten die nadien aan Delcredere zijn overgedragen", zo staat in een mededeling van de Commissie.

Delcredere verleent kredietverzekeringen voor kortlopende risico’s van ondernemingen. Die sector staat sinds eind jaren negentig open voor concurrentie, maar lidstaten kunnen nog steeds garanties of andere steun verlenen wanneer er op de markt tijdelijk geen dekking voor exportkredietrisico’s beschikbaar is.

"Kortlopende exportkredietverzekeringen zijn een sector waar particuliere en publieke verzekeraars met elkaar concurreren. Daarom is het belangrijk dat overheidssubsidies een gezonde concurrentie niet verstoren", zei eurocommissaris voor Concurrentie Joaquin Almunia.