Vlaanderen heeft sinds 2007 geen wapens meer uitgevoerd naar het Midden-Oosten. De Vlaamse export van wapens naar het Midden-Oosten en de Arabische landen waar er nu problemen zijn, is on hold gezet. Dat heeft minister-president Kris Peeters in het Vlaams parlement gezegd.

Sinds 2007 zijn er 58 vergunningen afgeleverd om Vlaamse 'strategische goederen' uit te voeren naar het Midden-Oosten. 'We hebben alles gescreend wat sinds 2007 naar het Midden-Oosten is vertrokken. Volgens mij zijn van hieruit geen wapens naar ginder gevoerd', antwoordde Peeters op vragen van parlementsleden Jan Roegiers (SP.A) en
Bart Caron (Groen!).

Toch is de export van wapens en militair materieel naar 'die landen in het Midden-Oosten waar er nu problemen zijn on hold gezet'. 'Geen enkel wapenexportdossier voor de landen die nu een volksopstand kennen, wordt uitgevoerd', aldus Peeters.

Transparantie

Roegiers en Caron blijven wel pleiten voor meer transparantie, met name rond de eindbestemming en -gebruiker van de Vlaamse wapens. Caron heeft met zijn partij ook al een voorstel van decreet ingediend dat voorziet in de verplichte vermelding van de eindgebruiker.

Volgens minister-president Peeters zal het nieuwe wapendecreet dat hij voorbereidt rekening houden met de mensenrechten en met de bezorgdheden van Roegiers en Caron. Hij hoopt dat het decreet snel kan ingediend worden in het parlement.