Nog maar kwart van gezinnen zonder internet
België, maar ook Frankrijk, hebben een inhaalbeweging gemaakt op Duitsland en Nederland. Foto: FOD Economie
De internetpenetratie in ons land heeft een inhaalbeweging gemaakt. In 2010 had bijna driekwart van de gezinnen toegang tot het web, tegen twee derde een jaar eerder.

De Belgische inhaalbeweging blijkt uit een representatieve steekproef door de FOD Economie bij 6.160 Belgen.

Vorig jaar had 73% van de Belgische huishoudens (met minstens 1 persoon tussen 16 en 75 jaar) toegang tot internet. Dat is een toename van 6 procentpunt ten opzichte van 2009, en van 23% procentpunt sinds 2005.

‘België haalt daardoor langzaam de achterstand ten opzichte van de buurlanden op. Het verschil met koploper Nederland is sinds 2005 gedaald met 10 procentpunten van 28 naar 18 procentpunt. Het verschil blijft niettemin substantieel’, aldus een persbericht.

Ons land zit qua internetpenetratie nu op het gemiddelde van de Europese Unie, waar we de voorbije jaren onder zaten. 

E-mails lezen (93%) en sturen en pc-bankieren (66%) zijn de meest verspreide online toepassingen. De helft van de surfers gaat online voor onderwijstoepassingen en om nieuws te zoeken.  Minder populair zijn internettelefonie (18%) en videotelefonie (17%).

Internet is letterlijk een deel geworden van ons dagelijks leven. Ruim driekwart van de internetgebruikers komt dagelijks online, en nog eens een vijfde doet dat minstens wekelijks.