Wat ís ViA?
Foto: rr
‘Vlaanderen in Actie’, het paradepaardje van Vlaams minister-president Kris Peeters, zou een bouwsteen van de Vlaamse regering moeten zijn, maar de meningen daarover zijn verdeeld. Wat houdt ViA precies in?

Het doel van ViA is om Vlaanderen tegen 2020 naar de top vijf van Europese regio’s te leiden. Momenteel bekleden we nog de 25ste plaats uit de 125 regio’s. Om dit te bereiken moet Vlaanderen excelleren op elk maatschappelijk domein: wetenschappelijk, economisch, ecologisch, onderwijskundig, sociaal, internationaal en bestuursmatig. Een ambitieuze doelstelling waarvoor grote doorbraken nodig zijn. Het project ViA formuleert zeven doorbraken, zoals ‘de lerende Vlaming’, waarbij het talent en de competenties van elke Vlaming optimaal benut moeten worden, en ‘slagkrachtige overheid’, waarbij de Vlaamse overheid efficiënter georganiseerd moet worden. 

Deze doorbraken worden op hun beurt omgezet in 20 concrete doelstellingen in het Pact 2020. Dit pact werd ondertekend door de Vlaamse regering en de sociale partners. Voorbeeld van zo’n doelstelling: ‘We halveren tegen 2020 het aantal schoolverlaters die het secundair onderwijs zonder voldoende startkwalificaties verlaten, het aantal jongeren met een diploma hoger onderwijs stijgt aanzienlijk ongeacht herkomst, werksituatie of opleidingsniveau van hun ouders. Kinderen van niet-hooggeschoolde ouders bereiken een participatiegraad van ruim 60% in het hoger onderwijs.’ 

Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2009-2014 is opgebouwd rond de doelstellingen van ViA. De opvolging wordt op de voet gevolgd door een Raad van Wijzen en de prestaties van Vlaanderen worden jaarlijks opgevolgd met het rapport ‘Vlaanderen Vergeleken’.