Vorig jaar hebben 1.499 slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een schadevergoeding gevraagd aan de overheid omdat de dader onbekend of financieel ontoereikend is. Het hulpfonds van de overheid betaalde 9,9 miljoen euro uit. Dat schrijven de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg woensdag.

Er waren ruim 200 aanvragen meer dan in 2009 en er werd 500.000 euro meer uitbetaald.

Ongeveer een op de drie dossiers die de commissie slachtoffers van opzettelijke gewelddaden behandelt, heeft betrekking tot seksuele misdrijven. Voorts gaat het om moordzaken of fysiek geweld.

Voorwaarden

Niet iedereen komt in aanmerking om geld te krijgen. De feiten moeten zich in België hebben afgespeeld en het slachtoffer moet de Belgische nationaliteit hebben op het ogenblik van de feiten. De dader moet ook veroordeeld zijn om in aanmerking te komen voor centen, of hij moet onbekend of onbemiddeld zijn.

De totale hulp die aan een slachtoffer of zijn verwant kan worden toegekend, bedraagt maximaal 62.000 euro.

De pot van de commissie wordt gespekt door juridisch veroordeelden die steeds 137,50 euro moeten storten.