Libië is verwaarloosbaar als leverancier van olie of aardgas voor België. Dat blijkt uit een navraag bij de Belgische Petroleumfederatie. Ons land moet (nog) niet vrezen voor eventuele tekorten.

De belangrijkste olieleverancier voor België was in 2010 Rusland (36 pct), gevolgd door het Midden-Oosten (26 pct), de Noordzee (25 pct) en slechts 7 procent uit Afrika. 'Libië bekleedt binnen de Afrikaanse leveringen een marginaal aandeel', zegt Bernard Claeys, woordvoerder van de Belgische Petroleumfederatie.

Binnen het Midden-Oosten is Iran een belangrijke leverancier, met een aandeel van zo'n 10 procent op de Belgische oliemarkt.

Volgens de Petroleumfederatie is België door de sterke geografische spreiding goed bestand tegen de problemen in de Arabische wereld. 'De Belgische markt is erg liquide en beschikt over voldoende voorraden', aldus Claeys. Hij merkt op dat de raffinaderijen in ons land dubbel zoveel produceren dan nodig voor eigen verbruik.

Aardgas in België is dan weer in grote mate afkomstig uit Qatar.

Italië sterk afhankelijk

De Petroleumfederatie wijst er nog op dat de prijsstijging van ruwe olie de jongste dagen niet meteen verband houdt met tekorten. 'In de prijs wordt er geanticipeerd op eventuele problemen in de toekomst', luidt het. 'Men rekent het risico door.'

Voor sommige Europese landen is Libië wel een belangrijke olieleverancier. Libië produceert dagelijks 1,69 miljoen vaten ruwe olie, waarvan 1,49 miljoen stuks worden uitgevoerd naar Europa.

Libië staat in voor 23 procent van de leveringen aan Ierland, 22 pct aan Italië en 21,2 procent aan Oostenrijk, zo blijkt uit cijfers van het Internationaal Energie Agentschap. Ook Zwitserland (18,7 pct), Frankrijk (15,7 pct) en Griekenland (14,6 pct) zijn kwetsbaar voor de problemen in Libië.

Het land staat ook in voor 13 procent van de gasimport naar Italië. De levering van aardgas via de pijpleiding Greenstream - die loopt van Libië naar Sicilië - is dinsdag alvast opgeschort, zo liet energiebedrijf Eni weten.