In een goudmijn in Zuid-Afrika heeft een internationaal team van wetenschappers water van twee miljard jaar oud ontdekt. De vondst wordt beschreven in het vakblad Chemical Geology.

Het grondwater werd drie kilometer onder de grond gevonden. Het gaat om water dat veel neon bevat en volgens de geologen al minstens miljoenen jaren afgesloten is van de rest van de wereld.

De micro-organismen die in het water leven, moeten het zonder licht of organische voedingsstoffen stellen. Volgens de onderzoekers gaat het om levensvormen die overeenkomsten vertonen met de allereerste micro-organismen die onze aarde bevolkten.
De aanwezigheid van het neon wijst erop dat het water al erg lang stil staat. Het edelgas is opgeslagen in de rotsen en langzaam in het grondwater gesijpeld. Uit de concentraties van het gas blijkt dat het water al twee miljard jaar op dezelfde plaats staat.