Tien tips om van energieleverancier te veranderen
Uw meter zal even snel lopen, maar bij een andere energieleverancier kan de rekening wel lager uitvallen. pn Foto: © Photo News
Overstappen naar een andere energieleverancier: veel mensen denken er wel aan, maar hebben nog nooit de moeite genomen om de stap ook echt te doen. Moeilijk is het nochtans niet. En met een paar minuten werk kan je wel tientallen euro per jaar besparen. We zetten je alvast op weg met tien praktische tips en weetjes.

 1. Begin er op tijd aan

Overstappen naar een nieuwe energieleverancier is op zich heel gemakkelijk: je sluit een contract af met de nieuwe leverancier, en die brengt alles verder in orde. Je hoeft dus zelf niks te ondernemen om je contract bij je huidige leverancier op te zeggen, op voorwaarde dat je dit op tijd doet. De overgang van de ene naar de andere leverancier verloopt zorgeloos. Er is geen enkel risico dat je tijdelijk zonder elektriciteit of gas zal komen te zitten.

Het eerste dat u moet doen, is nakijken wanneer uw huidige contract afloopt. Alle leveranciers werken immers met een opzegtermijn. Als u die termijn niet respecteert, zal uw huidige leverancier u een schadevergoeding aanrekenen. Die bedraagt doorgaans 50 tot 75 euro per energiecontract. Indien u zowel voor gas als voor elektriciteit een nieuwe leverancier kiest, kan de boete dus oplopen tot 150 euro! Heel wat mensen hebben op die manier de potentiële winst die ze konden boeken door een nieuwe leverancier te kiezen, aan hun neus laten voorbijgaan.

De afloopdatum van uw contract kunt u vinden op de afrekeningsfactuur die u één keer per jaar van uw leverancier krijgt. Opgelet: die afloopdatum heeft in principe niets te maken met de datum waarop uw jaarverbruik wordt berekend. Het is dus niet omdat u uw jaarlijkse factuur in de bus krijgt, dat uw contract op dat moment ook afloopt.

In de algemene voorwaarden van uw huidige contract staat welke opzegtermijn u moet respecteren. Vindt u die papieren niet meer, vraag het dan gewoon aan de klantendienst van uw leverancier.

Vaak bedraagt de opzegtermijn één maand, maar soms is het langer. Houd er ook rekening mee dat de nieuwe leverancier eerst twee weken zal wachten vooraleer het hele overstapproces te starten, omdat de wet voorschrijft dat je in die periode nog je nieuwe contract kunt annuleren.

Dit alles maakt dat je minstens twee tot drie maanden voor het aflopen van je huidige contract de overstap moet regelen. Een gouden tip: zet die datum op uw kalender, zodat u het niet vergeet wanneer het zo ver is.

2. Vergelijk niet met het verleden

Prijzen vergelijken is tegenwoordig relatief gemakkelijk dankzij de vergelijkingsmodules die u op diverse websites kunt vinden. Aan de rechterkant van deze webpagina vind je bijvoorbeeld de module van de onafhankelijke vergelijkingssite Mijnenergie.be. Na het invoeren van een aantal verbruiksgegevens krijg je een tabel met de vergelijking van verschillende energieleveranciers.

Het is wel belangrijk om geen appels met peren te vergelijken. Een fout die veel mensen maken, is dat ze de energieprijzen die ze vandaag kunnen krijgen, vergelijken met de energieprijzen die ze in het verleden hebben betaald. Op basis daarvan kan je evenwel geen conclusies trekken. De energieprijs kent nu eenmaal schommelingen door de jaren heen waar alle leveranciers rekening mee moeten houden. Als je verschillende leveranciers vergelijkt, moet je dat doen op basis van de meest recente energieprijzen.

Om te weten wat voor jou het beste aanbod is, moet je de resultaten vergelijken met het resultaat in de tabel voor je huidige formule bij je huidige leverancier. Die prijs moet je vergelijken met het aanbod van de andere energieleveranciers.

Voorbeeld

Stel dat je het voorbije jaar 800 euro hebt betaald voor je elektriciteit, en dat het beste resultaat in de vergelijkingsmodule op 900 euro per jaar komt. Denk dan niet zomaar dat je beter af bent door bij je huidige leverancier te blijven. . Bij hem zal de prijs immers ook hoger worden dan wat je het voorbije jaar betaald hebt. Om te zien of het interessant is om te veranderen, moet je zijn prijs in de tabel vergelijken met de andere prijzen in dezelfde tabel. En die zal zeker niet minder zijn dan 900 euro.

3. Een variabele prijs is... variabel

Energiecontracten bestaan in twee soorten: met een vaste prijs of met een variabele prijs.
Bij contracten met een vaste prijs wordt de prijs die je betaalt vastgelegd op het moment dat je het contract ondertekent, voor een langere periode van één, twee tot drie jaar.
Bij contracten met een variabele prijs zal de prijs tussentijds schommelen in functie van de energieprijzen op de markt. De effectief te betalen prijs wordt berekend op basis van de gemiddelde prijzen over de afgelopen periode, meestal 1 jaar.

‘Het resultaat van een vergelijkingsmodule is altijd een rangschikking op basis van de beschikbare informatie op dit moment’, zegt Bertrand Rochez van Mijnenergie.be.

Opgelet: een variabele energieprijs betekent niet dat ook het bedrag van je factuur elke maand verandert. Je leverancier zal op de tussentijdse facturen een vast voorschotbedrag aanrekenen. Na een jaar wordt de eindafrekening gemaakt en weet je of je moet bijbetalen, dan wel geld terugkrijgt.

4. Ook de toekomst telt

Hoe beslis je nu of je een vaste dan wel een variabele prijs neemt? Dat is een moeilijke opgave, omdat het eigenlijk vereist dat je een beetje in de toekomst kan kijken.

Een vaste prijs kan je beschouwen als een soort verzekering. Indien de energieprijzen op de wereldmarkt zullen stijgen, zal jij daar geen last van hebben omdat je prijs vastligt. Maar dat geldt ook omgekeerd: je zal niet kunnen profiteren van een eventuele prijsdaling.
Anders gezegd: bij een variabele prijs is het de consument die het risico op prijsschommelingen neemt, bij een vaste prijs ligt het risico bij de leverancier.

Houd er rekening mee dat energieleveranciers in hun vaste prijzen rekening zullen houden met de algemene marktverwachtingen. Als die algemene verwachting is dat de energieprijzen de komende maanden fors zullen stijgen, dan zullen ze dat al verrekenen in de prijs voor hun vaste contracten.

Het jaar 2011 is begonnen met een stevige stijging van de internationale olieprijs. ‘Als je ervan uitgaat dat die trend zich de rest van het jaar verderzet, dan ben je momenteel beter af met een vaste prijs voor elektriciteit’, zegt Bertrand Rochez van Mijnenergie.be. ‘Voor gas ligt dat anders omdat de vaste prijzen die nu worden aangerekend, nog aan de hoge kant zijn.’

5. (Bijna) alles is groen

Steeds meer milieubewuste consumenten kiezen expliciet voor groene energie. Voor het geld hoeft u het niet te laten, want er is nauwelijks tot geen verschil in prijs tussen groene en niet-groene contracten. De meeste contracten die vandaag worden aangeboden, bestaan uit 100% groene energie.

Om hun energie als ‘groen’ te mogen verkopen, moeten leveranciers in ons land een certificaat van oorsprong kunnen voorleggen, waarin bevestigd wordt dat hun energie afkomstig is van duurzame en milieuvriendelijke bronnen. Ze mogen dan het label ‘Groene energie’ gebruiken in hun communicatie naar het publiek.

Blijft de vraag hoeveel dat groene label in de praktijk betekent. Effectieve productie van groene energie is hiervoor niet vereist. De energiebedrijven mogen ook ‘compenserende maatregelen’ nemen, zoals de financiering van milieuvriendelijke projecten. Dat verklaart waarom er in ons land veel meer ‘groene’ energie wordt verkocht dan er eigenlijk geproduceerd wordt.

6. Opsplitsen kan voordelig zijn

De meeste consumenten zijn geneigd om elektriciteit en gas bij dezelfde leverancier af te nemen, omdat ze denken dat dat voordeliger is, of omdat ze het ‘gemakkelijk’ vinden. Nochtans vallen er vaak koopjes te doen door stroom en gas bij verschillende leveranciers in te kopen. ‘Vaak zie je dat energieleveranciers promotietarieven aanbieden op bepaalde contracten’, zegt Bertrand Rochez van Mijnenergie.be. ‘Als je zowel voor gas als voor elektriciteit op zoek gaat naar de beste prijs, kan je dus je voordeel doen’.

7. Onderhandelen over een (groeps)korting heeft geen zin

De afgelopen maanden was er in de media veel te doen over de zogenaamde ‘groepsaankopen’: een grote groep consumenten - in de provincie Antwerpen waren het zowat 20.000 gezinnen - die samen onderhandelen om van de energieleveranciers de ‘beste prijs’ te krijgen.

Het klinkt mooi, maar het plaatje is veel complexer dan de promotoren van de groepsaankopen doen uitschijnen. Energieverbruik is immers per definitie een heel persoonlijk gegeven. Wie voor jou de goedkoopste leverancier is, hangt af van allerlei factoren zoals je gezinssamenstelling, je verbruik, het tijdstip van je verbruik, welke intercommunale instaat voor de distributie, enzovoort... Het kan dus best zijn dat jij het beste af bent met leverancier X, terwijl je buurman het minst betaalt bij leverancier Y.

Groepsaankopen houden met die individuele situatie geen rekening. Als je al overweegt om mee te doen met een groepsaankoop, vergelijk dan ook met de beste prijs die je als individuele gebruiker kunt krijgen. Als er al een extra voordeel is, zal het vaak maar enkele euro’s per jaar bedragen.

Bovendien is bij groepsaankoop de looptijd van de actie beperkt in de tijd, waardoor je de einddatum van je huidige contract misschien niet zult kunnen respecteren. In dat geval dreig je een verbrekingsvergoeding te moeten betalen aan je huidige leverancier.

Ook heeft het weinig zin om als zelf te gaan onderhandelen over een korting op je energiefactuur. De marge die energieleveranciers hebben om iets van hun prijs af te doen, is beperkt. De kans is dan ook erg klein dat ze op je vraag zullen ingaan.

8. De energiefactuur bevat meer dan de prijs van energie

Dat de gemiddelde energiefactuur van de Vlamingen de voorbije jaren gestegen is, komt niet alleen door de stijging van de internationale energieprijzen. Zowat de helft van de eindprijs die u betaalt, bestaat immers uit kosten die niks met de energieprijs op zich te maken hebben: in de eerste plaats de transport- en distributiekosten, maar ook allerlei taksen en heffingen.

De massale subsidiëring van zonnepanelen in Vlaanderen is één van de factoren die ertoe heeft geleid dat de gemiddelde elektriciteitsfactuur gestegen is. De stroom die door die panelen wordt opgewekt, is voor de netbeheerders namelijk veel moeilijker te beheren dan elektriciteit die afkomstig is van ‘klassieke’ centrales. Het gevolg is dat ze extra moeten investeren in hun distributienetwerken, en die extra kosten worden op hun beurt weer doorgerekend aan de consument.

Kortom: wanneer u uw toekomstige energiefactuur probeert in te schatten, mag u dus niet alleen kijken naar de prijs van de energie alleen.

9. Opgelet met promoties

Energieleveranciers pakken regelmatig uit met promoties op een bepaald product. Op zich is dat prima, maar zorg ervoor dat je de kleine lettertjes goed leest. Zo is het belangrijk om na te gaan of een korting alleen geldt voor het eerste jaar van je contract, of dat die korting elk jaar opnieuw wordt gegeven.

10. Vergelijk elk jaar opnieuw

Bent u overgestapt? Proficiat. Toch nog één ding vooraleer u tevreden achterover leunt: kijk nu al wat de eerstvolgende einddatum is van uw nieuwe energiecontract, en duid op de kalender aan wanneer het tijd is om een nieuwe vergelijking te maken. Vergelijken loont immers elk jaar opnieuw weer de moeite.

Morgen in deze reeks: Hoe lees ik mijn energiefactuur?

Volg het Batibouw-nieuws elke dag op www.standaard.biz/batibouw