De Europese Investeringsbank (EIB) hoopt haar aanwezigheid in het zuiden van het Middellandse Zeegebied uit te breiden, meer bepaald in die landen die de overgang maken naar een democratisch regime, zoals Tunesië of Egypte. De bedoeling is er zo snel mogelijk te investeren in projecten die banen opleveren.

Dat verklaarde EIB-voorzitter Philippe Maystadt dinsdag bij de voorstelling van het jaarverslag. De EIB investeert het grootste deel van haar budget in de Europese Unie, maar ook steeds meer in de omringende landen. Vorig jaar ging er 8,7 miljard euro naar de zogenaamde "partnerlanden", waarvan 2,5 miljard naar de Mediterrane regio. 

Het budget tot 2013 ligt al jaren vast, maar Maystadt hoopt nu dat dit nog kan uitgebreid worden voor de landen in transitie. "Hiervoor moet de Raad het Europees parlement volgen. Wij zijn alvast klaar om meer te doen", verklaarde de Belg.

Als het licht op groen wordt gezet, zou de EIB -inclusief de voorzieningen uit het verleden- zo'n 6 miljard euro ter beschikking kunnen stellen van de Maghreb-landen. "Dat zou moeten volstaan om te beantwoorden aan de uitdagingen van de regio", luidde het op de persconferentie.

Maystadt wees erop dat deze landen kampen met een hoge werkloosheid bij de jonge bevolking. De EIB zou dan ook vooral investeren in projecten die banen opleveren, in kmo's en infrastructuurprojecten. "We hebben nu al contacten, zowel met private als publieke actoren. We bekijken project per project", luidde het, waarbij beklemtoond werd dat de EIB een zero tolerancebeleid voert tegenover corruptie.

Met Libië, waar de strijd voor hervormingen gepaard gaat met veel geweld, heeft de EIB geen samenwerkingsakkoord.