Europese Investeringsbank moest minder uitlenen in 2010
Philippe Maystadt Foto: AP
Europese Investeringsbank (EIB) heeft het afgelopen jaar voor 72 miljard euro aan kredieten verschaft, iets minder dan de 79 miljard euro in 2009. Toen woedde de financiële crisis nog volop en was er dus nood aan goedkoop geld.

'De daling in 2010 was gepland, we keren geleidelijk terug naar pre-crisisniveau', verklaarde voorzitter Philippe Maystadt bij de voorstelling van het jaarverslag.

Vorig jaar ging een recordbedrag, 19 miljard euro of bijna een derde van het budget binnen de Europese Unie, naar projecten in de strijd tegen de klimaatopwarming. Maystadt verwacht dat dit aandeel zal blijven stijgen, wegens de groeiende vraag naar energie-efficiëntie. Het maakt ook deel uit van de Europa 2020-strategie van de EU.

Zo'n 41 procent van de kredieten ging naar economisch achtergestelde regio's, gevolgd door projecten rond kenniseconomie (25 pct).

Als gevolg van de bankencrisis eind 2008, dreigde de geldkraan dicht te worden gedraaid. De Europese Commissie zag dan ook een bijzondere rol weggelegd voor de EIB om meer kredieten te verstrekken. "De voorbije twee jaar hebben we 60 miljard euro meer dan normaal verstrekt. Mission accomplished", aldus Maystadt.

In België werd er in 2010 voor 1,69 miljard euro aan kredieten verstrekt door de EIB, onder meer voor een windmolenpark in de Noordzee, het wegennet in Wallonië en onrechtstreekse kredietverstrekking aan kmo's.

De EIB maakte in 2010 2,1 miljard euro winst, geld dat moet dienen om de reserves van de bank aan te vullen.