Paus Benedictus XVI heeft dinsdag drie hulpbisschoppen benoemd voor het Aartsbisdom Mechelen-Brussel. Het gaat om Jean-Luc Hudsyn, Léon Lemmens en Jean Kockerols.

Ze worden door Léonard op zondag 3 april om 15 uur gewijd tijdens een viering in de Basiliek van Koekelberg. Elk krijgt de pastorale verantwoordelijkheid voor een territoriaal vicariaat toevertrouwd.

Léonard drukte de wens uit hen in de komende maanden "een of andere transversale zending" toe te vertrouwen in functie van zijn pastorale prioriteiten en van de respectieve competenties van elke hulpbisschop.

Léonard zei zich te verheugen over de benoemingen. "De nieuwe hulpbisschoppen hebben vele complementaire ervaringen in de pastoraal. Zij betekenen een verrijking voor het werk van de Bisschopsraad aan de zijde van de vijf andere vicariaten", aldus Léonard.

Jean-Luc Hudsyn (63) is momenteel bisschoppelijk vicaris voor Waals Brabant. Hij krijgt de verantwoordelijkheid voor het vicariaat Waals-Brabant.

Léon Lemmens (56) is verslaggever bij de Congregatie voor de Oosterse kerken en verantwoordelijk voor de afdeling Vorming en Studies bij het Vaticaan. Hij krijgt de verantwoordelijkheid voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen.

Jean Kockerols (52) is momenteel deken van Brussel-Zuid en directeur van de Centre d’Etudes Pastorales en wordt verantwoordelijk van het vicariaat Brussel.