De illegale vetmesterij zit opnieuw inde lift. Dat zegt Flor Van Noppen, broer van de vermoorde veearts-keurder Karel Van Noppen, in De Morgen. Open VLD-senator Bart Tommelein wil dat de hormonencel tot een echte task force wordt omgevormd.

Van Noppen baseert zich op cijfers van de federale politie die suggereren dat opnieuw meer runderen met groeihormonen worden ingespoten. Zo schreef de federale politie in 2008 203 pv’s uit voor illegale vetmesterij. In 2009 waren dat er 223 en in de eerste helft van 2010 al 178.

Volgens Van Noppen was de illegale vetmesterij de voorbije jaren geen prioriteit volgens het Nationaal Veiligheidsplan. 'En zodra de kust veilig is, is daar ook weer de hormonenmaffia. Het blijft een winstgevende business die ze niet zomaar laten vallen', zegt hij.

Ook hormonenmagistraat Francis Clarysse hoopt dat illegale vetmesterij opnieuw een prioriteit wordt voor justitie en het Voedselagentschap.

Tommelein

Open VLD-senator Bart Tommelein wil dat zijn voorstel om de hormonenmaffia terug te dringen dringend op de agenda wordt gezet.  'Nu naast de politiek ook de magistratuur bij monde van de hormonenmagistraat Francis Clarysse ervoor pleiten om illegale vetmesterij opnieuw als prioriteit te beschouwen voor justitie en het Voedselagentschap moeten de politici ingrijpen', zegt Tommelein

In zijn voorstel wordt gepleit voor het omvormen van de hormonencel tot een echte task force, het verhogen van de detectiecapaciteit en het opnemen van de problematiek in het komende nationale veiligheidsplan.