'Ook regularisatie voor criminelen'
Foto: jimmy kets
Zelfs wie een ernstig misdrijf heeft gepleegd, komt in België in aanmerking om geregulariseerd te worden. Dat blijkt uit de nota van de Dienst Vreemdelingenzaken, zegt kamerlid Sarah Smeyers (N-VA). Staatssecretaris Melchior Wathelet (CDH) zegt de regels gewoon na te leven en noemt het bericht 'intellectueel oneerlijk'.

'Het komt erop neer dat je misdrijven mag plegen ter waarde van bijna drie jaar effectieve celstraf zonder je kansen op regularisatie te vergooien', zegt Smeyers in Het Laatste Nieuws. Ze ziet in de nota het bewijs van het lakse Belgische regularisatiebeleid.

Smeyers kon de hand leggen op een nota van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), waarin opgesomd wordt wie in aanmerking komt voor regularisatie en wie niet. Zo kunnen terroristen, moordenaars en verkrachters al zeker niet geregulariseerd worden. Andere misdaden sluiten regularisatie niet per definitie uit.

Onaanvaardbaar

Wathelet vindt het onaanvaardbaar dat Smeyers een nota van DVZ gebruikt die alleen bestemd was voor de administratie en die als doel had de behandeling van regularisatiedossiers effeciënter te maken.

'Sarah Smeyers laat uitschijnen dat criminelen zouden worden geregulariseerd. Dit getuigt echter van weinig respect tegenover de rechterlijke instanties en met name de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, een onafhankelijke beroepsinstantie', aldus Wathelet in een persmededeling.

Internationale verdragen

Wathelet erkent dat enkele misdrijven niet per definitie een regularisatie uitsluiten. Dat betekent echter niet dat die misdadigers zomaar geregulariseerd worden. 'De internationale verdragen vereisen dat deze dossiers in hun geheel worden onderzocht en dat er een proportionaliteitstoets plaatsvindt.'

Volgens Wathelet moeten hij die regels nu eenmaal volgen om te vermijden dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing tot niet-regularisatie zou vernietigen.
Wathelet vraagt Smeyers om 'meer intellectuele eerlijkheid bij de intepretatie van administratieve teksten die willen bijdragen tot een efficiënt beheer van de staat'.

Vorig jaar zijn in België ruim 24.000 mensen zonder papieren geregulariseerd.