De spoedartsen waarschuwen voor nakende drama’s als gevolg van een wet van minister van Werk Joëlle Milquet die de arbeidsduur van artsen in opleiding begrenst. In een open brief in de Artsenkrant vragen de urgentieartsen waarom geen uitzondering is gemaakt voor de spoeddiensten.

Een nieuwe wet begrenst de arbeidsduur van artsen in opleiding tot 48 uur per week, met een absolute grens van 60 uur. Het gaat om de omzetting van een Europese richtlijn.

Maar die richtlijn voorziet in een uitzondering voor spoeddiensten en Mug’s. Spoeddiensten draaien voor een groot stuk op artsen in opleiding. In de Belgische wet is die uitzondering echter weggevallen, aldus Jan Stroobants, voorzitter van de Belgische vereniging voor urgentiegeneeskunde.

Dokter Stroobants waarschuwt dat als gevolg van de wet er minder Mug’s zullen zijn en langere wachttijden op de spoedgevallendiensten en andere diensten. "Als je hetzelfde werk met minder personeel moet doen, duurt het langer", aldus Stroobants. "Links en rechts zijn er overigens al problemen."

Volgens Stroobants is de urgentieartsen niet om advies gevraagd. De spoedartsen vragen een juiste omzetting van de richtlijn en bijgevolg een uitzondering voor de spoeddiensten en Mug’s.

Hij beklemtoont in de Artsenkrant dat hij alle rechtsmiddelen zal gebruiken om "de bevolking van drama’s te vrijwaren". De spoedartsen overwegen om naar het Grondwettelijk Hof te stappen wegens discriminatie: militaire artsen vallen immers wel buiten de wet.