Minister Ingrid Lieten (SP.A) verontschuldigt zich vrijdagmorgen in een mededeling voor de 'ongepaste mail' die ze verkeerdelijk aan de leden van de Vlaamse regering verstuurde.

"Die mail kaderde in een interne oefening om de communicatie van de sp.a op Vlaams niveau kritisch onder de loep te nemen. Die evaluatie is doorgeschoten en mondde uit in een karikatuur die ongepast is", stelt ze in een reactie.

Lieten verontschuldigt zich dus openlijk voor de mail. Ze zegt er niet de auteur van te zijn - de mail was van de hand van een kabinetsmedewerker - maar er wel de volle verantwoordelijkheid voor te dragen.

Het SP.A-regeringslid laat ook nog weten dat ze donderdagnamiddag meteen contact heeft opgenomen met haar collega’s om zich persoonlijk te verontschuldigen. Zij wilde dit naar eigen zeggen ook publiekelijk doen, maar zag daar op vraag van haar coalitiepartners aanvankelijk van af.

Vlak voor het begin van de Vlaamse ministerraad herhaalde Lieten haar boodschap. De conclusie van de interne analyse is volgens haar dat 'iedereen een tandje moet bijsteken' om het project van de Vlaamse regering - onder meer VIA - te doen werken. 'Voor mezelf trek ik de conclusie dat ik nog harder ga werken.'

Lieten verschafte tijdens de ministerraad uitleg aan haar collega’s. N-VA-minister Philippe Muyters liet vrijdagmorgen bij het binnengaan alvast duidelijk verstaan 'not amused' te zijn.

'Het is niet de taal die ik normaal gebruik', verontschuldigde Lieten zich nogmaals. Het socialistische regeringslid denkt naar eigen zeggen niet dat het vertrouwen in de Vlaamse regering nu onherroepelijk geschaad is. 'Ik denk dat een goede relatie tegen een stootje kan.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig