'Wereldrecord is slecht voor imago van ons land'
Foto: belga
Premier Yves Leterme (CD&V) heeft donderdag voor de camera’s van VRT en vtm erkend dat het Belgische wereldrecord regeringsvormen "slecht is voor het imago van ons land".

Hij merkt dat ook buitenlandse politici steeds meer vragen stellen over de impasse, maar benadrukt dat daar nergens "dramatisch" over gedaan wordt. Wel waarschuwde hij dat de oplopende achterstand bij structurele hervormingen maakt dat we bepaalde toekomstkansen op dit moment niet grijpen.

"De mensen hebben er recht op dat de politieke uitslag van de verkiezingen vertaald wordt in een regering met volheid van bevoegdheden (...) en uiteraard ook in een staatshervorming", vindt Leterme.

"Het is belangrijk om nu ruimte te maken voor een compromis."
Het gevaar is immers dat het uitblijven van een regering vroeg of laat nefaste gevolgen zal hebben.

"Men moet zich goed realiseren dat we bepaalde fundamentele hervormingen niet meer kunnen doorvoeren", stelde hij, verwijzend naar Justitie, pensioenen, asiel en migratie.

De financiële kost van de impasse valt volgens Leterme op dit moment goed mee.