Volgens informateur Didier Reynders is gewezen bemiddelaar Johan Vande Lanotte niet de enige die pleit voor een land met vier deelstaten.

In het verslag dat hij woensdag voorstelde aan de koning maakt de Franstalige liberaal gewag van verschillende politieke partijen die "zelfs de mogelijkheid ter sprake hebben gebracht om naar een ’Belgisch model met 4’ te gaan, met een Vlaamse, Brusselse, Waalse en Duitstalige deelstaat".

Reynders bracht woensdag in de vooravond bij koning Albert II verslag uit over de eerste twee weken van zijn informatieopdracht. In het hoofdstuk "verdeling van bevoegdheden" schrijft hij onder meer dat voorrang moet worden gegeven aan de overheveling van bevoegdheden naar de gewesten, "om te vermijden dat er knelpunten zijn door de uitoefening van bepaalde nieuwe bevoegdheden die zouden worden overgedragen aan de gemeenschappen, in het bijzonder in Brussel (probleem van de subnationaliteiten)".

Deze passage slaat op de regionalisering van de kinderbijslagen, die de onderhandelende partijen omwille van dit probleem lieten varen. Het is meteen na deze passus dat Reynders erop wijst dat verschillende partijen de mogelijkheid ter sprake hebben gebracht om naar een België met vier te gaan.

Gewezen koninklijk bemiddelaarJohan Vande Lanotte (sp.a) maakte het voorstel donderdagnamiddag wereldkundig tijdens een gastcollege aan de Universiteit Gent. Hij schoof een Belgische unie met vier deelstaten naar voren als eindpunt voor de staatshervorming.
 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig