'Tewerkstelling in horeca bleef stabiel'
Foto: photo news
De tewerkstelling in de horecasector is in de eerste drie kwartalen van 2010 grotendeels stabiel gebleven, wel werden er meer mensen ingeschreven: zo'n 2.570 voltijdse equivalenten. Die stijging valt bijna volledig toe te schrijven aan de restaurants, meldt beroepsvereniging Federatie Ho.Re.Ca. Vlaanderen donderdag.

Uit de cijfers blijkt dat in de restaurantsector 2.313 voltijdse krachten meer werden ingeschreven en voor de café's slechts 11. "Bij die laatste categorie was de crisis immers meer voelbaar omdat de btw-verlaging van 21 naar 12 procent voor voeding daar niet werd ingevoerd", luidt het bij de horecafederatie.

De sector beloofde eind 2009 formeel dat de BTW-verlaging voor een pak extra jobs zou zorgen. "We hebben dat inderdaad gezegd", klinkt het nu. "We hadden er ons toe verbonden om 2.000 jobs te creëren, maar daar zat ook het wit maken van zwart werk in. Die doelstelling is dus momenteel zonder het laatste kwartaal al bereikt."

Volgens de horecafederatie zorgde de btw-verlaging kortom voor meer werkgelegenheid, meer omzet en minder faillissementen. "De verlaging gaf sommige restaurants bijvoorbeeld iets meer winstmarge. Die hogere marges gaven onze mensen de financiële ademruimte om hun personeel meer en beter in te schrijven. Dat hebben ze dan ook gedaan".