Doordat busbanen worden aangelegd op plaatsen die daarvoor niet geschikt zijn, ontstaan er files die er voordien niet waren. Dat zegt mobiliteitsorganisatie Touring donderdag. Een strook uitsluitend voor het openbaar vervoer betekent gemiddeld bijna een kwart meer tijdverlies voor een automobilist, zo berekende Touring. Volgens de organisatie telt Vlaanderen ongeveer 250 busbanen, zijn er in het Brussels Gewest 40 en heeft Wallonië er 'nauwelijks'.

Touring-woordvoerder Danny Smagghe vindt dat de busbanen niet logisch worden aangelegd. 'Een busbaan loopt bijvoorbeeld heel vaak door tot vlak voor een kruispunt. Het zou veel beter zijn mocht ze stoppen op 100 meter van het kruispunt, zodat er meer plaats vrijkomt voor auto’s aan de lichten. Als het dan groen wordt, kunnen meer auto’s doorstromen', legt hij uit.

Bij het beslissen over de aanleg van een busbaan, wordt alleen rekening gehouden met de wil van het openbaar vervoer, zo luidt het ook. Touring noemt de procedure daarom "volstrekt ondemocratisch".

'Er zijn nochtans oplossingen die alle weggebruikers ten goede komen', zegt de mobiliteitsorganisatie. Daarbij denkt ze aan het herinrichten van kruispunten of het wijzigen van verkeersregelingen, zodat een busbaan overbodig wordt. Ook dynamische busbanen kunnen soelaas bieden, zegt Touring. Op bepaalde momenten, in de spits of in het weekend bijvoorbeeld, mogen automobilisten bij zo’n systeem wel op de busbanen rijden. Dynamische borden met een groene pijl of een rood kruis geven dat aan.

Tot slot vraagt Touring dat de overheden werk maken van een objectieve evaluatie van de bestaande busbanen door een onafhankelijke instantie.