Waals minister van Openbare Werken en Infrastructuur Benoît Lutgen gaat een twintigtal politieagenten belasten met het opsporen van automobilisten die hun afval langs de openbare weg gooien. Dat schrijven de kranten van de groep Sud Presse donderdag. Tegen de lente zullen de agenten terminals krijgen om onmiddellijk boetes te kunnen innen.

 


'Ik wil dat die agenten 100 procent van hun tijd aan de vaststelling van inbreuken kunnen besteden. Elk van hen zal uitgersut worden met materiaal om administratieve boetes onmiddellijk te kunnen innen', zegt Lutgen. De agenten hadden tot nog toe ook andere taken, zoals de controle op vrachtwagens.

In het Waals gewest werden vorig jaar 884 processen-verbaal uitgeschreven voor het achterlaten van afval langs de gewestwegen. Het Waals gewest haalt elk jaar 7.000 ton afval op. Daar hangt een prijskaartje aan vast van 16,5 miljoen euro.