De PS hoopt dat het snel kan komen tot het heropstarten van de communautaire onderhandelingen. De CDH rekent er zelfs op dat er snel een formateur aan de slag kan.

Dat melden beide partijen in aparte persmededelingen.

"248 dagen na de verkiezingen is het meer dan tijd dat duidelijk wordt of er convergentie bestaat over BHV en de staatshervorming. Op die manier kunnen we te weten komen of vooruitgang mogelijk is op institutioneel vlak", luidt het bij de Franstalige socialisten

De PS voegt eraan toe dat er nu geen tijd is voor immobilisme. Iedereen moet de wil tonen om compromissen te sluiten en zo een nieuw project mogelijk maken voor het land. Daarbij dienen de deelstaten meer verantwoordelijkheden te krijgen en moeten alle Belgen de garantie op solidariteit krijgen, stelt de partij.

De Franstalige socialisten benadrukken tot slot dat ze binnen de regering van lopende zaken constructief blijven voortwerken en alle nodige maatregelen zullen nemen op economisch, sociaal en financieel vlak. "Om het welzijn van de burgers te vrijwaren", besluiten ze.

Het CDH hoopt dat de komende twee weken zullen worden gebruikt om duidelijkheid te scheppen in de drie vraagstukken die het Paleis op 2 februari al naar voren schoof: BHV, de bevoegdheidsoverdrachten en de financiering van de federale staat.

Dat schrijven de Franstalige humanisten woensdagavond in een reactie op de verlenging van Reynders' missie.

'Na afloop van deze periode wil het cdH de nodige verduidelijkingen over deze verschillende punten, opdat zou kunnen worden overgeschakeld naar de vorming van een regering onder leiding van een formateur', klinkt het.