Open VLD-voorzitter Alexander De Croo steunt het voorstel van de Nationale Bank over een studie naar de automatische loonindexering. Hij wil niet vooruitlopen op eventuele conclusies, maar wijst erop dat de hoge inflatie de slagkracht van onze economie dreigt te ondermijnen en jobs kan kosten.

Daarom is er nood aan een studie die de voor- en nadelen van het huidig automatisch indexeringsmechanisme op een objectieve manier in kaart brengt en onderzoekt hoe we de koopkracht van mensen kunnen behouden, meent De Croo.

'Een objectieve studie mag geen taboe zijn. Na de studie zul je met kennis van zaken kunnen beslissen welke bijsturingen nodig zijn om de concurrentiekracht van de bedrijven te versterken, zodat ze nieuwe jobs kunnen creëren en er meer mensen aan de slag kunnen. Het doel moet zijn om de competitiviteit van onze economie te versterken zonder aan de koopkracht van de mensen te raken', argumenteert de liberale voorzitter.

Hij benadrukt dat er de volgende jaren belangrijke hervormingen nodig zijn om de welvaartstaat veilig te stellen, onze economie concurrentieel te houden en mensen aan het werk te krijgen.

'Het is niet langer een kwestie van willen, maar van moeten. Als we zelf niet de moed hebben om die hervormingen op een evenwichtige en verstandige manier door te voeren, zullen Merkel en co het in onze plaats komen doen. Conservatisme is uit den boze', besluit De Croo.