'Discussie opdeling Oosterweel is voorbarig'
Foto: Google pics
De discussie over een eventuele gedeeltelijke uitvoering van de Oosterweelverbinding is 'voorbarig'. Het is maar één van de pistes die juridisch onderzocht worden. Dat zegt Vlaams minister-president Kris Peeters in een reactie op een reactie in De Standaard.

Uit verschillende bronnen vernam deze krant dat de kans groot is dat de uitvoering van het Oosterweelproject zal worden opgedeeld in schijfjes. Dat scenario zou het voordeel hebben dat er snel kan gestart worden met dat deel van het project waarvoor de plannen niet gewijzigd zijn, met name de ondertunneling van de Schelde. Mogelijk risico is wel dat er werken gestart worden zonder dat men zeker is van de rest van de verbinding.

Peeters bevestigt in het Vlaams Parlement dat er aan twee advocatenkantoren juridisch advies is gevraagd. Een van de scenario's die daarbij wordt onderzocht, is de gedeeltelijke uitvoering van het project. 'Maar de advocaten hebben hun finaal advies nog niet uitgebracht. Deze discussie is dan ook wat voorbarig.'

Wanneer het juridische advies rond zal zijn, is niet bekend. Op 7 april zou er in het Vlaams parlement alvast wel een nieuwe balans van het ganse Oosterweeldossier worden opgemaakt.

Viaduct in een wei

Open VLD-parlementslid Dirk Van Mechelen wees op de risico's van een gedeeltelijke uitvoering. 'Dat soort plannen doet mij altijd denken aan de viaducten die hier en daar in een wei staan, zonder wegen die ernaartoe leiden.'

Maar die ongerustheid is niet nodig, meent Peeters. 'Hij vreest dat we bij wijze van spreken ergens een tunnel zullen leggen waar we niet meer uit zullen raken. Dat zou heel erg zijn, zeker voor wie in die tunnel zit', antwoordt Peeters met een kwinkslag.

Gewezen minister Van Mechelen wierp echter ook vragen op in verband met de financiering van het project. Zo moet het hele project gefinancierd worden met tolgelden en is het volgens Van Mechelen nog de vraag of er bij de opdeling van het project wel gebouwd zal worden als men niet zeker is van de tolinkomsten.

Vlaams Belang-parlementslid Jan Penris suggereerde voorts dat minister-president Peeters het scenario van een gedeeltelijke uitvoering zelf zou gelekt hebben aan de pers om te zien of het politiek aanvaardbaar zou zijn. Peeters lachtte die suggestie weg: 'Collega Penris, u suggereert dat ik zou hebben gelekt. Ik kan u zeggen dat als ik lek, daar minstens mijn naam bijstaat en als het even kan ook mijn foto'.