Voor ex-kolonialen is index al afgeschaft
Ex-koloniaal Jef Geeraerts in Congo. vrt Foto: © VRT - 2010
De Europese Commissie daagt ons land voor het Europese Hof van Justitie omdat sommige voormalige werknemers in de Belgische kolonies gediscrimineerd worden bij de berekening van hun pensioen.

De zaak draait rond een tweehonderdtal EU-onderdanen die buiten de Europese Unie wonen en geen Belgisch paspoort hebben. Allemaal werkten ze vroeger in Belgisch-Congo of Ruanda-Urundi - respectievelijk tot 1960 een kolonie van België en tot 1962 een mandaatgebied.

Omdat ze in Belgische overheidsdienst hebben gewerkt, hebben ze recht op een pensioen van de Belgische overheid. Dat wordt hen uitbetaald door de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ).

Het probleem is evenwel dat het pensioen van deze mensen niet geïndexeerd werd, in tegenstelling tot dat van hun voormalige collega’s die wel de Belgische nationaliteit hebben en ook buiten de Unie wonen. Volgens de Belgische wetgeving was de indexatie voorbehouden aan Belgen en onderdanen van landen die met België een zogenaamde wederkerigheidsovereenkomst hadden gesloten.

Enkele jaren geleden al liet de Europese Commissie ons land verstaan dat deze praktijk in strijd was met het beginsel van non-discriminatie op grond van nationaliteit. "Onderdanen van een EU-lidstaat die onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere lidstaat moeten dezelfde prestaties ontvangen als de onderdanen van dat land", staat in de Europese rechtsregels te lezen.

Na deze opmerkingen schrapte België in 2004 de voorwaarde dat wie voor de indexering in aanmerking wil komen, in welbepaalde landen moet wonen. Maar omdat deze regeling pas inging op 1 augustus 2004, "is er dus geen einde gemaakt aan de discriminatie in de periode vóór die datum, waardoor hen een gedeelte van hun pensioen onthouden werd", oordeelt de Commissie.

Ze vraagt het EU-Hof daarom België te veroordelen wegens schending van het Europees recht.