De provincie Vlaams-Brabant heeft in samenwerking met Kind en Gezin een 'Taaloverlevingskit' uitgegeven, een zakwoordenboekje dat anderstaligen in staat moet stellen om vlotter te communiceren met diensten uit de welzijns- en gezondheidssector.

Het boekje is in de eerste plaats bedoeld als eerste hulp bij een gesprek met de betrokken diensten over thema's met betrekking tot ouders en kind, maar het biedt ook een meer algemene woordenschat om de ouders te laten kennismaken met het Nederlands.

De 'Taaloverlevingskit' kadert in het beleid van de provincie Vlaams-Brabant om anderstaligen aan te sporen Nederlands te leren en te gebruiken. De zakwoordenboekjes worden verdeeld via consultatiebureaus van Kind en Gezin, het Huis van het Nederlands, de vzw De Rand en de provincie Vlaams-Brabant.

Uit recente cijfers van Kind en Gezin blijkt dat het aantal jonge gezinnen in Halle-Vilvoorde met als thuistaal Nederlands in 2009 daalde van 56,6 naar 52,1 procent. Dat is het gevolg van de toenemende internationalisering van de regio.