Het kernkabinet heeft vanochtend de uitvoering voorbereid van haar bemiddelingsvoorstel voor een interprofessioneel akkoord. Als de sociale partners het niet eens raken, zal dit voorstel dus worden uitgevoerd.

Na enkele lange vergaderingen raakte de ploeg-Leterme het vorige week eens over een bemiddelingsvoorstel. Dat was nodig nadat de socialistische en liberale vakbonden het ontwerp-IPA hadden afgeschoten dat de sociale partners eerder overeen waren gekomen.

Hoewel de socialistische en liberale bonden het bemiddelingsvoorstel niet willen aanvaarden, heeft de regering in lopende zaken toch alle maatregelen genomen om het snel te kunnen uitvoeren. Het gaat om ontwerp-kb’s of wetsontwerpen die aan de Raad van State en nadien aan het parlement worden overgemaakt.

Het bemiddelingsvoorstel werd overgemaakt aan de sociale partners. Tenzij ze de regering unaniem een nieuw voorstel zouden overmaken, zal het regeringsvoorstel wellicht worden uitgevoerd.

Wat de begrotingskalender betreft zou de regering vrijdag de knoop doorhakken. Er zou sprake van zijn de werkzaamheden op 15 maart af te ronden. Daardoor zou de begroting net voor of net na de paasvakantie langs het parlement kunnen passeren. In het kader van de voorbereiding van het budget moet er nog overleg komen met de deelentiteiten.