Nationale Bank wil loonindexering onderzoeken
Foto: belga
De Nationale Bank is bezorgd over de inflatie in ons land, zo blijkt uit haar jaarverslag. De regentenraad, met uitzondering van de twee vertegenwoordigers van de vakbonden, vragen daarom een studie naar 'de mechanismen van de verschillende indexeringen'.

De inflatie in België bedroeg vorig jaar gemiddeld 2,3 procent, tegen 1,6 procent voor het eurogebied. Eind december piekte de inflatie in België op 3,4 procent, veel meer dan het eurogemiddelde van 2,2 procent.

'De situatie doet denken aan eind 2007, begin 2008. Wanneer de prijs van olie stijgt, groeit de inflatie in België sneller én forser dan elders', zegt gouverneur Guy Quaden.

Hij wijst erop dat dit 'slecht is voor iedereen: voor de consument, voor de spaarder voor wie het reële rendement negatief is, voor bedrijven die blootgesteld zijn aan internationale concurrentie en voor de regering'. Want doordat het macro-economisch toezicht in Europa is uitgebreid, zal België zich voor de prijsevolutie moeten verantwoorden in de Europese Raad.

Grondstofprijzen

Een plafond op de invloed van energieprijzen is niet nodig, vindt vicegouverneur Luc Coene op VRT-radio. 'Je weet nooit waar dat eindigt. Duidelijk is dat de energieprijzen in de toekomst nog zullen stijgen, gezien de wereldwijde vraag.'

Coene wil het principe van de index niet in vraag stellen. 'Het indexmechanisme op zich is niet slecht', zegt hij, verwijzend naar de buurlanden waarmee België in het verleden gelijke tred kon houden. 'Maar de jongste jaren zorgen de grondstofprijzen voor problemen, en die druk zal in de toekomst niet verminderen.'

Studie

De regentenraad van de Nationale Bank dringt daarom aan op een studie, met als doel 'de inflatie minder volatiel te maken'. Die studie zou bijvoorbeeld kunnen worden uitgevoerd door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Gouverneur Quaden beklemtoont dat de verschillende indexeringsmechanismen in ons land onder de loep moeten worden genomen. Dus niet alleen die van de lonen, maar ook van de huurprijzen, verzekeringspolissen, prijzen openbaar vervoer, ...

De welvaart van België hangt af van de concurrentiepositie van onze bedrijven, aldus Quaden. Hij wijst erop dat niet alleen de loonkost een rol speelt, maar ook het soort geleverde producten.