‘Beleid bleef achter om belspelletjes te reguleren'
Foto: vtm
‘ln 2003 schreven we in een proces-verbaal dat de belspellen illegale kansspellen waren. Maar dat was duidelijk geen prioriteit voor het parket’, zegt Marc Callu van de Kansspelcommissie in De Tijd.

Het was het programma Basta van de Neveneffecten dat de praktijk van de belspelletjes opnieuw in de actualiteit bracht door een mol zes maanden lang een belspelletje te laten presenteren. Op de Kansspelcommissie was er kritiek dat de commissie niet had opgetreden.

De Kansspelcommissie, die de belspelletjes moet controleren, zegt nu dat ze al sinds 2003 probeert om de belspellen te reguleren, maar dat het beleid achterblijft. De commissie had niet de bevoegdheid om op te treden wanneer er overtredingen waren.

'SP.A wou spelletjes niet afschaffen'

Volgens Callu werd de Kansspelcommissie in 2003 voor het eerst geconfronteerd met de belspellen. ‘We stelden in een proces-verbaal dat de belspellen illegale kansspellen waren, maar het parket van Brussel stuurde enkel een veldwachter naar VTM om een verhoor af te nemen’, aldus Callu. ‘De reactie 'We gaan dat toch niet afschaffen? kwam toen uit politieke hoek. Toenmalig SP.A-minister Johan Vande Lanotte, die verantwoordelijk was voor Belgacom, kwam ons opzoeken’, zegt Callu. 'Van de twee euro die je per sms betaalt om deel te nemen, gaat één euro naar Belgacom.'

SP.A-senator Vande Lanotte geeft toe dat hij destijds geen voorstander was om de belspelletjes af te schaffen. Hij wilde ze wel reguleren. 'Maar ik ontken ten stelligste dat we dat deden omdat we de extra inkomsten voor Belgacom veilig wilden stellen', is zijn reactie.

De Kansspelcommissie vraagt een regulerend kader voor alle mediaspelletjes. 'We zijn zelf eerder voorstander van een regulerend kader dan van een verbod', klinkt het.

'Federale bevoegdheid'

Media-minister Ingrid Lieten (SP.A) heeft aangekondigd dat ze de belspelletjes wil verbieden, maar ze overschrijdt volgens de commissie haar bevoegdheid. ‘Strikt genomen is dit een federale bevoegdheid en kan ze die beslissing niet nemen zonder achterpoortjes open te laten.’

De VMMa heeft de belspelletjes na de uitzending van Basta van het scherm gehaald.
In Basta werd ook gesuggereerd dat de Kansspelcommissie niet onpartijdig zou zijn met de organisatoren van de belspelletjes. Ze zouden zelfs samen nieuwjaarsfeestjes houden. Marc Callu ontkent dat er ooit nieuwjaarsfeestjes zijn geweest waarop beide partijen aanwezig waren. ‘Op die uitnodiging wacht ik nog’.

‘Wij hebben enkel officiële contacten met de makers van de belspelletjes’, zegt Callu. ‘We moeten wel contact hebben met die mensen omdat we de zaken moeten controleren. Dat gaat moeilijk vanop afstand.’