Stafmedewerkers uit middenveldorganisaties en academici richten het Interdisciplinair Kenniscentrum Kerk en Samenleving (IK-KS) op. Dat centrum wil op eigen initiatief of op verzoek van derden beleids- en praktijkgericht onderzoek doen op het raakvlak van Kerk en samenleving.

'Wij willen de humaniserende krachten bundelen en een netwerk vormen van gepassioneerde mensen. Ook al willen we inspelen op de noden van kerk en samenleving, het is de passie die ons bindt en niet de noden of tekorten', zegt socioloog Wim Vandewiele (KU Leuven), de algemeen coördinator van het IK-KS, in een gesprek met het christelijk weekblad Tertio.

'Kijken naar kansen'

'Altijd naar de problemen kijken, is immers al een probleem op zich geworden. Wij houden niet van dat cultuurpessimisme en cynisme. Wij willen kijken naar kansen, bemoedigen en tonen dat gemeenschapsopbouw wel lukt. Ons onderzoek vertrekt vanuit hoop en cultuuroptimisme.'

De officiële start van het kenniscentrum wordt op 18 februari in Antwerpen gegeven met een seminarie met als thema 'Kerk en samenleving ontwikkelen - Hoe zoeken naar zin mensen verbindt'.