PS-voorzitter Elio Di Rupo 'verwelkomt de dubbele beslissing van de koning' om aan uittredend premier Leterme te vragen de begroting 2011 aan het parlement voor te leggen en Didier Reynders als informateur aan te stellen. In haar reactie geeft de partij aan dat ze zich 'constructief' zal blijven opstellen om een oplossing te vinden. Ook het CDH gaf een reactie.

Di Rupo stelt 'met interesse' vast dat de koning wenst dat de regering in lopende zaken de begroting 2011 opstelt en de nodige maatregelen neemt om te beantwoorden aan de Europese eisen op het vlak van begrotingsbeleid en structurele hervormingen voor de eerstkomende jaren.

Parallel moeten de institutionele vraagstukken uitgeklaard worden om progressief aan een evenwichtig akkoord te kunnen werken, aldus nog het communiqué van PS.

'Met respect voor de akkoorden die op het niveau van de deelstaatregeringen genomen zijn, zal de PS blijven bijdragen aan de zoektocht naar een evenwichtige institutionele oplossing in het belang van het land en van alle Belgen', besluit de PS-voorzitter.

Milquet: 'Constructief blijven opstellen'

CDH-voorzitster Joëlle Milquet verwelkomt de aanstelling van MR-voorzitter Didier Reynders als informateur. 

Welke methode er ook wordt gebruikt of welke partijen er ook bij worden betrokken, het belangrijkste is dat er een evenwicht institutioneel akkoord wordt afgesloten en dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt om onze burgers uit de crisis te helpen, luidt het bij het CDH. 'Met slechts één doel voor ogen: het algemeen belang van het land', voegt Milquet eraan toe.

De Franstalige humanisten zeggen zich in de zoektocht naar een grondige staatshervorming - 'die de sociaaleconomische belangen en rechten van iedereen respecteert' - constructief te zullen blijven opstellen.

Het CDH blijft naar eigen zeggen pleiten voor een regering met volheid van bevoegdheden. In een verwijzing naar de missie waarmee de koning premier Leterme belastte, zegt Milquet tevreden te zijn dat in afwachting van een nieuwe regering eindelijk kan worden gediscussieerd over sociaaleconomische hervormingen.

Ecolo wil snel resultaten

Ecolo zegt akte te hebben genomen van de dubbele missie die de koning woensdag heeft toevertrouwd aan enerzijds aftredend premier Yves Leterme en anderzijds aan MR-voorzitter Didier Reynders. De partij hoopt dat dit zo snel mogelijk tot resultaten zal leiden.

De Franstalige groenen benadrukken dat het belangrijk is dat de federale overheid eindelijk spijkers met koppen slaat en eindelijk de grote uitdagingen aangaat waar het land voor staat, onder meer budgettair. "Het gaat om het belang van alle burgers van het land', klinkt het.

Ecolo zegt samen met Groen! beschikbaar te zijn om elk initiatief te bekijken dat een oplossing biedt voor de institutionele crisis. Tegelijkertijd moeten echter ook de sociale, economische en ecologische probelemen worden aangepakt, besluiten de groenen.