Didier Reynders heeft in een korte persconferentie meer uitleg gegeven bij zijn aanstelling tot informateur. Hij beseft dat hij voor een aartsmoeilijke opdracht staat. 'Maar bon, na bijna acht maanden is het tijd om naar een oplossing te gaan.'

Ons land verkeert in een zeer ernstige situatie, beseft Reynders, maar hij is bereid zijn uiterste best te doen om een uitweg te zoeken uit de politieke impasse. 'Het zal zeer moeilijk worden, ik weet dat. Daarom is het ook heel belangrijk dat alle politieke strategie achterwege gelaten wordt.'

De koning stelde de MR-voorzitter vanmiddag aan als informateur. Al omschrijft Reynders zijn taak eerder als 'verifiëren' dan als 'informeren'. ' Ik zal verifiëren, en dat is ook het enige wat ik kan doen, of er bij iedereen nog de politieke wil aanwezig is om tot een akkoord te komen.'

Reynders herhaalde nogmaals dat hem een moeilijke taak te wachten staat, 'maar bon, na bijna acht maanden is het tijd om naar een oplossing te gaan.' 

Eerst Vande Lanotte, dan De Wever en Di Rupo

De ontslagnemend minister van Financiën gaat 'doen wat mogelijk is' om tot een akkoord te komen op de drie institutionele pijlers die de koning hem heeft meegegeven. Zijnde BHV en de herfinanciering van Brussel, de bevoegdheidsoverdrachten aan de gefedereerde entiteiten, hun financiering en hun responsabilisering en de duurzame financiering van de federale staat.

Reynders beseft dat hij weinig tijd heeft. Over exact twee weken wordt hij al opnieuw op het paleis verwacht met een schriftelijk verslag. Maar twee weken moet voldoende zijn om in te schatten of er nog iets mogelijk is. Zijn opdracht kan immers altijd verlengd worden.

Aangezien de liberalen tot nog toe niet bij  de onderhandelingen betrokken waren, heeft Reynders een behoorlijke kennisachterstand weg te werken. Daarom ziet hij als eerste gewezen bemiddelaar Johan Vande Lanotte. Daarna is het de beurt aan de winnaars van de verkiezingen, Bart De Wever en Elio De Rupo. 

Op die manier wil hij een duidelijk beeld krijgen van wat er al op tafel gelegen heeft en de details te weten komen van de voorstellen die Vande Lanotte had uitgewerkt om tot een communautair akkoord te komen.