Muzieksector: 'Minder dan 100 decibel niet haalbaar'
Foto: wvv
De muzieksector heeft een gezamenlijk standpunt geformuleerd over het dossier van de geluidsnormen. Er wordt getracht om samen met Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege een consensus te bereiken.

De muzieksector vergaderde woensdag in de Brusselse concertzaal AB. Ook vertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugdraad en enkele jongerencentra namen aan het overleg deel.

De minister gaf de sector eerder tot 11 februari om eventuele opmerkingen en aanpassingen door te geven.

Concertorganisatoren en de medische wetenschap willen beide andere geluidsnormen voor concerten. De eersten stellen een norm van 103 decibel voor, de laatsten verkiezen maximaal 95 decibel.

Het voorstel van Schauvliege - dat onder meer bepaalt dat concerten voortaan niet luider mogen zijn dan 100 decibel - is volgens de muzieksector niet haalbaar. 'Dat probeerden we ook aan te tonen met onze clip waarin een drummer enkele muziekstijlen speelde. Technisch lukt het niet om onder die grens te blijven', aldus Marc Vrebos, technisch directeur van de AB en een van de organisatoren van de samenkomst.

Er werd net als vorige week woensdag afgesproken om de debatten binnenskamers te houden. Er is een gezamenlijk standpunt maar echte details worden daar niet over gegeven. 'Gezien de polemiek die in de media werd gevoerd, lijkt ons dat het verstandigste', aldus nog Vrebos.