'Het is logisch dat na zeven maanden zonder doorbraak de liberalen een kans krijgen om hun voorstellen af te toetsen', reageert N-VA-voorzitter Bart De Wever op de aanstelling van Didier Reynders als informateur. Ook CD&V, Open VLD, Groen! en SP.A hebben gereageerd.

Didier Reynders (MR) heeft woensdag van de koning de opdracht gekregen om na te gaan of een communautair akkoord mogelijk is. N-VA beseft dat elke partij en elke formule zowel opportuniteiten als risico’s inhoudt. 'We geven Reynders echter alle kansen', klinkt het in een persbericht. De partij herhaalt dat ons land dringend een regering nodig heeft die diepgaande hervormingen doorvoert. 'Zolang als dat het doel is van alle betrokken partijen, zal de N-VA constructief blijven meewerken'.

N-VA steekt de hand uit naar aftredend premier Yves Leterme (CD&V), die van de koning de opdracht kreeg om de begroting 2011 voor te leggen aan het parlement. De Wever zegt vanuit de Kamer loyaal te willen meewerken aan de begroting, 'zodat we samen met de regering van lopende zaken al een aantal besparingsmaatregelen kunnen nemen met het oog op het realiseren van de begrotingsdoelstellingen die de Europese Unie van ons verlangt'.

Beke: 'Ik wil elk initiatief kansen geven'

CD&V-voorzitter Wouter Beke laat weten dat zijn partij ook met kersvers informateur Reynders 'op een verantwoordelijke wijze' zal samenwerken. Voor CD&V is het resultaat steeds belangrijker geweest dan de formule, luidt het. Ook de voorbije maanden werkten de Vlaamse christendemocraten naar eigen zeggen voluit mee 'aan een formule die door PS en N-VA was voorgesteld'.

In de korte mededeling drukt Beke voorts zijn steun uit voor de 'belangrijke verantwoordelijkheid die de koning aan premier Leterme heeft gegeven'. 

In het politieke programma Villa Politica zei Beke dat hij alle initiatieven een kans wil geven. 'Er zit wel enige logica in, aangezien het vooral de Franstalige liberalen waren die zeiden dat de formule met zeven partijen uitgewerkt was', aldus Beke. Maar hij vindt het belangrijk om te weten met welke agenda de MR aan de onderhandelingstafel komen. Beke verwees naar de 'bitse' voorzittersverkiezingen die de MR net achter de rug heeft.

Van Besien: 'Het proberen waard'

Groen!-voorzitter Wouter Van Besien hoopt dat het initiatief van de koning 'een oplossing kan bieden' om de politieke impasse te doorbreken. De Vlaamse groenen blijven bereid om mee te werken aan een communautair akkoord.

'Als het met Didier Reynders kan, des te beter. Dit is het proberen waard', zegt Van Besien. 'Wij willen mee blijven zoeken naar een oplossing voor de institutionele blokkage. 

De Groen!-voorzitter vreest voorlopig niet dat de liberalen de plaats van de groenen aan de onderhandelingstafel zullen innemen.

Groen! is ook bereid de begrotingsvoorstellen van de ontslagnemende regering te steunen zolang die 'sociaal verantwoord' zijn. 'We gaan geen oppositie voeren om oppositie te voeren, maar botte maatregelen zullen we afwijzen', aldus Van Besien.

De Croo: 'Hopelijk eerste stap richting oplossing'

De Vlaamse liberalen hopen dat de aanstelling van Reynders een eerste stap is 'richting oplossing'. 'Reynders zal op onze volle medewerking kunnen rekenen. We hopen dat ook de andere partijen eenzelfde positieve ingesteldheid zullen hebben. Enkel zo geraken we uit deze impasse', zegt voorzitter Alexander De Croo.

'Ik besef heel goed dat de informatieopdracht die Reynders een bijzonder moeilijke opdracht is. Als liberalen weigeren we ons echter neer te leggen bij het negativisme dat in ons land niets meer werkt', zegt De Croo.

Open VLD meent dat er geen regering gevormd kan worden zonder voorafgaandelijk communautair akkoord. 'Maar voor ons telt niet alleen welke overheid iets doet, maar ook wát die overheden doen. Daarom moeten we meteen ook spreken over de grote sociaaleconomische uitdagingen waarvoor ons land staat', luidt het.

Open VLD zal haar medewerking blijven verlenen aan de opmaak van een begroting. Maar een volwaardige financiële meerjarenbegroting opmaken, zoals door Europa gevraagd, is voor Open VLD de taak van een nieuwe, volwaardige regering. Zo'n meerjarenbegroting hangt immers onlosmakelijk samen met structurele hervormingen, een staatshervorming en een nieuwe financieringswet, zeggen de Vlaamse liberalen.

Gennez: 'Zolang er maar vooruitgang is'

SP.A is bereid om constructief mee te werken aan de informatieopdracht van Reynders. 'Het maakt al lang niet meer uit wie er aan zet is, als er maar vooruitgang geboekt wordt', zegt SP.A-voorzitter Caroline Gennez. 

'Wij zullen net als bij alle voorgaande initiatieven op een positieve manier meewerken', zegt Gennez. 'We denken ook dat we wat expertise in huis hebben. En de nota van Johan Vande Lanotte kan misschien nog als basis voor verdere gesprekken dienen'.

Gennez vindt wel dat de MR haar positie rond BHV duidelijk moet maken. 'Uiteindelijk is de regering, waar de MR deel van uitmaakt, gevallen over BHV', zegt Gennez.

SP.A, die geen deel uitmaakt van de ontslagnemende regering-Leterme, zal 'ten gepasten tijde' bekijken of ze de begroting voor dit jaar zal steunen.