Laatste internetadressen gaan de deur uit
In 2025 vijf miljard internetters
Het orgaan dat wereldwijd de internetadressen beheert, de IANA, geeft donderdag het laatst beschikbare blok adressen vrij. Volgens Belgacom en Telenet zullen klanten niets merken van een mogelijk tekort aan IP-adressen.

Er wordt al langer voor gewaarschuwd door internetspecialisten, maar nu is het echt zo ver: de internetadressen of IP-adressen zijn zo goed als op.

Zo’n IP-adres is een unieke cijfercombinatie die wordt toegekend aan elke computer die met het web verbonden is. Dankzij IP-adressen weten alle op het internet aangesloten computers en servers welke data naar welke pc moeten worden gestuurd. IP is de afkorting van ‘internetprotocol’, zeg maar de standaardtaal die internetcomputers gebruiken om met elkaar te praten.

Het internetprotocol dat we vandaag kennen, IPv4, werd gelanceerd in 1984. Het bepaalde dat elk IP-adres moest bestaan uit 4 bytes, wat in totaal bijna 4,3 miljard mogelijke cijfercombinaties gaf. Al die adressen werden jarenlang door de IANA in ‘blokken’ vrijgegeven aan regionale en nationale beheerders. Het allerlaatste blok van 16,8 miljoen adressen gaat donderdag de deur uit. Wanneer die adressen over enkele maanden opgebruikt zijn, wordt het dus onmogelijk om nog aan een nieuw IPv4-adres te geraken.

Gelukkig zag de internetwereld het probleem al jaren aankomen en werd er een opvolger gevonden voor IPv4, namelijk IPv6. Dat protocol gebruikt adressen van 16 bytes, waarmee niet minder dan 340 sextiljoen adressen beschikbaar worden, of ruwweg 50 biljoen keer een biljard IP-adressen per hoofd van de wereldbevolking. Als u niet zo thuis bent in de grote getallen: IPv6 maakt meer IP-adressen mogelijk dan er zandkorrels liggen op de stranden van onze aardbol.

Het potentiële probleem schuilt vooral in de overgang van IPv4 naar IPv6. Residentiële klanten zullen daar in principe niets van merken, klinkt het bij Belgacom en Telenet, de twee grootste Belgische internetleveranciers. De twee systemen zullen een tijdlang naast elkaar lopen. Telenet verwacht tegen 2012 of 2013 volledig naar IPv6 over te stappen.

Bedrijven met een eigen website zullen mogelijk wel moeten investeren in servers en routers die beide protocollen aankunnen. Woordvoerder Jan Margot van Belgacom wijst erop dat het vandaag nog niet mogelijk is om helemaal op IPv6 te draaien, onder meer omdat er op internationaal niveau nog geen officiële adressen zijn uitgereikt. “We kijken alvast uit naar 8 juni, de wereld(test)dag voor IPv6. Dan zullen een aantal grote bedrijven als Microsoft en Google hun servers voor één dagje overschakelen in IPv6-modus en zullen we zien hoe de (internet)wereld reageert.”