De krakers die in het oude kloostergebouw in de Antwerpse Ploegstraat wonen, mogen daar voorlopig blijven. Zo besliste de stadsingenieur, die woensdag samen met de politie het pand inspecteerde op brandveiligheid.

Eind november waren bij een eerste inspectie tal van onregelmatigheden vastgesteld die het gebouw en de bewoners in gevaar brachten. Zo waren er oude kacheltjes geplaatst en lagen er bergen brandbaar afval. De stad Antwerpen had de krakers toen gewaarschuwd dat het gebouw zou worden verzegeld indien er niet onmiddellijk gevolg werd gegeven aan de richtlijnen van de stadsingenieur.

Bij een nieuwe inspectie woensdagochtend stelde de ingenieur samen met een aantal agenten vast dat zowel de kacheltjes als het afval, volgens de bewoners bijna 50 ton, waren verwijderd.

Alleen de elektriciteitsinstallatie was nog onvoldoende beveiligd tegen elektrocutie. Die werd dan ook tijdelijk uitgeschakeld. 'De stadsingenieur zag verder geen enkele reden om het gebouw af te sluiten en er de bewoners te laten uitzetten', aldus Alfons Bastiaenssens, woordvoerder van de Antwerpse lokale politie.

In het voormalige klooster, eigendom van de provincie Antwerpen die er niet meteen plannen mee heeft, wonen op dit moment elf mensen. Daarnaast logeren er geregeld een zestal artiesten en muzikanten, die het gebouw als werkomgeving gebruiken.